બિનતિ સુનો રે મેરી બિનતિ મૈં તુમસે પ્યાર કરતી હું, ૧/૧

બિનતિ સુનો રે મેરી બિનતિ, મૈં તુમસે પ્યાર કરતી હું,
જોભી કરતી હું મેરે પ્યારે, વો તેરે લીયે હી કરતી હું,
તુમ મેરે મૈં તેરી સુન મેરે પ્યારે,
સંગ-સંગ જીયુંગી મૈં તેરે સહાંરે...બિનતિ૦ ટેક
તુમ બિન તુમ મુજે ઓર ન દેના, તેરી મૂરતિમે મુજે સદા હી હૈ રહેના,
દેના તેરે રૂપ મેરે પ્યારે...મૈં તુમસે૦ ૧
કૃપા કરો તુમ તો મૈં ઐસી હો જાઉં, તેરી મૂરતિકો પલ ભૂલ ન પાઉં,
લગી રહે ધૂન તેરી પ્યારે...મૈં તુમસે૦ ૨
ધ્યેય મેરા યહીં હૈ મૈં તુજમે ખો જાઉં, મહા મુક્ત અનાદિ મૈં જલ્દી બન જાઉં,
ઐસી કૃપા કર મેરે પ્યારે...મૈં તુમસે૦ ૩
જ્ઞાનસખીકો તુમ ઓર ન દેના, તેરી મૂરતિમે જોરે બાંધ હી લેના,
ઇતના કરદો મેરે પ્યારે...મૈ તુમસે૦ ૪

મૂળ પદ

બીનતિ સુનો રે મેરી બીનતિ

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
આખું
ડાઉનલોડ
રાજા હસન
કાફી
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ
કરુણા તેરી
Studio
Audio
0
0