અખંડ આનંદ દેશે, મૂરતિમાં રાખી ૪/૮

અખંડ આનંદ દેશે, મૂરતિમાં રાખી,
	પછી કાંઈ નહિ ગમે, એવું સુખ ચાખી...૧
એને કરવાનું કામ, કરે છે જ હરિ,
	આપણે કરવાનું કામ, કર્યા કરો ઠરી...૨
સતત સંભાળે છે, હરિ રહી સાથે,
	મને તો અનુભવ છે, પિયુ છે સંગાથે...૩
કેવા કેવા દુ:ખથી, ઉગાર્યા છે એણે,
	કોણ ઉગારી શકે, ઉગાર્યા છે કેણે...૪
જ્ઞાનસખી કહે માટે, હિંમત ન હારો,
	પિયુડાને પ્રેમ કરી, સદા હૈયે ધારો...૫

 

 

મૂળ પદ

વાત કહું અતિ સારી

મળતા રાગ

આજ સખી આનંદની હેલી

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી