અક્ષર પર હરિ શ્રીજીમહારાજ, રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા ૧/૧

અક્ષર પર હરિ શ્રીજીમહારાજ,
		રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા...ટેક.
પૃથ્વીમાં ફરી પ્યારા સંતો બનાવ્યા,
અ.ભૂ.વ.ધો.જુ.ગ.માં વ્હાલે ધામ બંધાવ્યાં,
	બ્રહ્મપુરમાં જીવો પહોંચાડયા મહારાજ...રાજ૦ ૧
શહેરે ફરીને વાલે સતસંગ સ્થાપ્યો,
પરચા પૂરીને વાલે કુસંગ કાપ્યો,
	અમદાવાદમાં નરનારાયણ સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૨
કચ્છમાં ફરી વાલે બહુ કામ કીધાં,
લાખો લોકોને વાલે ઘણાં સુખ દીધાં,
	ભૂજપુરમાં નરનારાયણ સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૩
ચરોતરમાં વાલે ખૂબ ઉત્સવો કીધા,
જોબનપગીના બધાં પાપ બાળી દીધાં,
	વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણ સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૪
ભાલ પ્રદેશે પ્રભુ અતિશે પધાર્યા,
ભાવિક ભક્તોના વાલે ભાવો સ્વીકાર્યા,
	ધોલેરામાં મદનમોહન સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૫
સોરઠમાં મારે વાલે સમાધિ કરાવી,
મોટા જબ્બર મતપંથો હરાવી,
	જૂનાગઢમાં રાધારમણ સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૬
પાંચાળ દેશ અતિ વાલો હરિને,
જ્ઞાનનો નાથ રહ્યા ઘર કરીને,
	ગઢપુરમાં ગોપીનાથ સ્થાપ્યા મહારાજ...રાજ૦ ૭

 

 

મૂળ પદ

અક્ષર પર હરિ શ્રીજીમહારાજ, રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા

મળતા રાગ

છપૈયાના વાસી મારા

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી