નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ૩/૪

નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ;
બાજત બાજાં અધિક બધાઇ, ધર્મ ઋષિકે ધામ. પ્ર૦૧
ગૌર શરીર ધીર દોઉ શોભિત, સંતનકે અભિરામ ;
કોમળ કાંતિ નિરખી વદનકી, લાજત કોટિક કામ. પ્ર૦ર
નાટારંભ કરત સુર નારી, ગાવત ઊંચે ગ્રામ ;
મહાપ્રભુ તનુ ધરકે અહિંસાકી, સબ બિધિ પૂરી હામ. પ્ર૦૩
ટોડે તોરણ બિબિધ બંધાયે, માણક મોતી દામ ;
બ્રહ્માનંદ રહો દ્રગ આગે, દોઉ છબી આઠુ જામ. પ્ર૦૪

મૂળ પદ

પ્રગટ ભયે દો વીર

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયાહસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


ભુજમેં આયે ભયહારી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


કવિ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી


Studio
Audio
0
0