ઝૂલત રાધા ગોરી, પિયા સંગ ઝૂલત રાધા ગોરી.૪/૪

ઝૂલત રાધા ગોરી, પિયા સંગ ઝૂલત રાધા ગોરી. ટેક.
એક ઓર ઠાડી ગ્વાલ મંડળી, એક ઓર ગોપ કિશોરી. પિ૦૧
વારાફેરી દોય ઝૂલાવત, પકર હીરકી દોરી. પિ૦ર
પ્રીતમકો મુખ નિરખત પ્યારી, જેહી બિધિ ચંદ ચકોરી. પિ૦૩
બ્રહ્માનંદ જાત બલિહારી, જુગ જુગ અવિચળ જોરી. પિ૦૪

મૂળ પદ

ઝૂલત હે નંદલાલ

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


બાંસુરી બજાઇ કાના
Studio
Audio
1
3
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જશવંતભાઇ ફીચડીયા

શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494


શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ લાઇવ કલેક્શન સં-૨૦૬૯
Live
Audio
1
0