એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેની, ઉખડે નહીં કોઈની ઉખાડી રે ૪/૪

	એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેની,
		ઉખડે નહીં કોઈની ઉખાડી રે...સુણ બેની૦ ૧
જેમ ચાતક આંટી રાખે રે-સુણ૦ વિના સ્વાતિ નીર નવ ચાખે રે-સુણ૦ ૨
જેમ કેસરી ઘાસ ન ખાય રે-સુણ૦ સો લાંઘણ કરી મરી જાય રે-સુણ૦ ૩
એમ નિશ્ચે વિઠ્ઠલને વરવું રે-સુણ૦ નહિ તો સાવ કુંવારા મરવું રે...સુણ૦ ૪
બીજા પુરુષ સામું નવ જોવું રે-સુણ૦ ચિત્ત પાતળિયામાં પ્રોવું રે-સુણ૦ ૫
બ્રહ્માનંદ કે’ પહેલું વિચારી રે-સુણ૦ પછી વાત કાઢી મેં બા’રી રે-સુણ૦ ૬
 

મૂળ પદ

મેં તો સર્વે સંગાથે તોડી રે સાહેલી

મળતા રાગ

ધોળ

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી