શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪

શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ;
અપનો બિરદ બિચારકે, કરો મેહેર મોરારી. શ્યા૦ ટેક.
અરજી દાસ ગરીબકી, સાંઇયાં સુની લીજે ;
ભજન વિરોધી દુષ્ટકે, મદ ગંજન કીજે. શ્યા૦ ૧
અંતર તાપ મીટાઇએ, કીજે સુખ સાતા ;
કરુણાસાગર કૃષ્ણ હો, શરણાગત ત્રાતા. શ્યા૦ ર
જેહી વિધિ રાજી નાથ તુમ, તેહી વિધિ હમ રાજી ;
હાર જિત વૃદ્ધિ હાનકી, તુમરે હથ્થ બાજી. શ્યા૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી, કીજે દુ:ખ દૂરા ;
મૂર્તિ મનોહર રેન દિન, રહો નેન હજૂરા. શ્યા૦ ૪

મૂળ પદ

મેં વારી તવ નામપર

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી