દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪

દીનાનાથ દીન સુખદાઇ ;
ધર્મદ્વેષી અધર્મકે કરતા, અબ તુમ મારો દુષ્ટ અન્યાઇ. દી૦ ૧
જન તાપી પાપી જો જગમેં, દિન દિન પાપ કરત અધિકાઇ ;
તેહી કારન હિત મૂર્તિ ધરકે, જુગ જુગ હોત હો સંત સહાઇ. દી૦ ર
બેદ પુરાણ નિરંતર ગાવે, બહુ જનકી તુમ પીર મીટાઇ ;
સુખકે ધામ શ્યામસુંદર, અબ ક્યું ઇતનિ બેર લગાઇ ; દી૦ ૩
તુમ તો સમદર્શી હોય બેઠે, બ્રહ્મરુપ કરી રીસ ભૂલાઇ ;
બ્રહ્માનંદ કહે હરિ તુમકું, હજહું, ચટકી લાગત નાઇ. દી૦ ૪

મૂળ પદ

દીનાનાથ દીન સુખદાઇ

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી