હો હરિ તુમ સાચે હિતકારી ૪/૪

હો હરિ તુમ સાચે હિતકારી,
	શરણાગત કી બાંહ ન છોડો, એહી અચળ હરિ ટેક તુમારી		-ટેક.
જન અવગુણ મેરુ સમ હોવે, તાકું ગનત રતિ અનુસારી;
	જન ગુન રતિતુલ જો હોવે, તાકું ગનત મેરુ સમ ભારી		-૧
ઝાલ કરાળ જઠર અગ્નિ કી, તાતેં લીનો મોય ઉગારી;
	જહાં જહાં દેહ ધર્યો મેં તહાં તહાં, અન્ન જલ કી નહીં સુરત બિસારી	-૨
તન કો હેત કરી કહે સબહી, માત તાત બંધુ સુત નારી;
	જીય કો હેત તુમ હી હરિ જાનો, બ્રહ્માનંદ જાત બલિહારી		-૩
 

મૂળ પદ

કહા કહું હરિ કરુણા તેરી

મળતા રાગ

કાનડો

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ (સ્વરકાર)
કીર્તનામૃત
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


શ્રી હરિ સાચે હિતકારી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
પ્રશાંત પટેલ

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
એક આશરા તેરા
Studio
Audio
0
0