ભલાવે સહજાનંદકો મેં ઉપાસી, ચરણ કમલકો નિવાસી ૧/૪

ભલાવે સહજાનંદકો મેં ઉપાસી, ચરણ કમલકો નિવાસી. ભ૦
માતા પિતા બંધુ સહજાનંદ, સહજાનંદ સુખરાશિ. ભ૦ ૧
સહજાનંદ મનોહર મૂર્તિ, નવલ નાથ અવિનાશી. ભ૦ ર
સહજાનંદ વિના કુણ મેટે, કઠણ કાળકી ફાંસી. ભ૦ ૩
સહજાનંદ મીલે બ્રહ્માનંદ, કુણ ભમે વન કાશી. ભ૦ ૪

મૂળ પદ

ભલાવે સહજાનંદકો મેં ઉપાસી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ (સ્વરકાર)
કીર્તનામૃત
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫


શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)

શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

ચંદુભાઈ રાઠોડ (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૨
Studio
Audio
0
0