વડતાલવાલે શ્રી હરિકૃષ્ણ બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ ૧/૧

વડતાલવાલે શ્રીહરિકૃષ્ણ
બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ,
પ્યારે મુક્ત ધામધામકે અપને સાથ લાતે હૈ.
મૂરતી ઉનકી, કારન હૈ સબકા, સબકો રહે હૈ અપનેમે ધારી,
વડતાલવાલે શ્રીહરિકૃષ્ણ હમારે પ્યારે હે અવતારી...વડતાલ ૦
દેખોયે મૂરતી, ઉનકી સુરતી, દેખે જો એકબાર હો જાયે પ્યારી...વડતાલ ૦
હૈ અવતારી પ્યારે હૈ અવતારી, પ્યારે...વડતાલ૦...ટેક
યહાઁ પર આયેગા જો, મહાસુખ પાયેગા વો,
લગેગા ઉનકો ઐસે, બૈઠા હું ધામમે જૈસે,
સુનત હૈ વો તો સબકી, ઉન્હે ચિંતા હૈ સબકી,
દાતા હૈ શાંતિકા વો, વિધાતા સબકા હૈ વો,
સભીસે હૈ વો ન્યારા, ભગત કો હૈ વો પ્યારા,
અચ્છે યા બુરે સબકો દેતે હૈ તારી,
તારને આયા, તોડકે માયા, લેતે હૈ ધામમે, સબ નરનારી...વડતાલ-૧
સભીકે પિતા હૈ વો, સભીકી માતા હૈ વો,
સભીકા પ્યારા હે વો, જગત્ આધારા હૈ વો,
રામ-કૃષ્ણકે કારન, હૈ યે સ્વામિનારાયણ
ઉન્હીસે પ્યાર કરલો, મુકિતકી ભેટ લેલો,
આયા હૈ વહી હી દેને, આયા હૈ સબકો લેને,
જો જો શરનમે...આયા, મહાસુખ સભીને...પાયા,
જો જો શરનમે આયા, મહાસુખ ુસભીને પાયા (૨)
સબહીસે બડા હૈ સબસે હૈ સુક્ષ્મ, જ્ઞાનજીવન કે હૈ આનંદકારી..વડ-૨
દેખોયે મૂરતી ઉનકી સુરતી, દેખે જો એકબાર હો જાયે પ્યારી...વડતાલ૦

મૂળ પદ

વડતાલવાલે શ્રીહરિકૃષ્ણ

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી