અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા..૧/૪

 અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા;

નેતર છડી કરમાં રે, કૃપાળુ ઝાલતા.              
ગાતા મુનિમંડળ રે, જ્યારે ઉભા થઇને;
ઘેરે રાગે ગાતા રે, ભેળા તાલી દઇને.             
સમાધીમાં પડયાંને રે, ઉચે સાદે બોલાવે;
દ્રગમાં દ્રગ જોડી રે, તુરત દેહમાં લાવે.           
એની મૂર્તી દેખીને રે, નાડી પ્રાણ તણાય;
ઢળી પડે ધરા પર રે, સેજે ધામમાં જાય.        
સભામાંય બેસતા રે, ગાદી તકીયા નાંખી;
વાત કરતા વ્યેવારની રે, કાને સૌને નાંખી.    
કૈકને કામ દેતા રે, આંગળીની સાને;
મોજ દેતા સભામાં રે, બોલાવતા બહુ માને.    
મુક્તાનંદ બ્રહ્માનંદ રે, ગોપાલાનંદાદિ;
સાધુ સર્વે ને દેતા રે, વાલો વસ્ત્ર પ્રસાદિ.        
ધ્યાન ધરતા એકાંતે રે, ચાદર ઓઢી વનમાળી;
જોગકળા દેખાડતા રે, આસન ચોરાશી વાળી.
અતિ ત્યાગમાં રૂચી રે, વસ્ત્ર અંગે શ્વેત ધરે;
જરકસી કસુંબલ પેરે રે, તે તો ક્રીપા કરે.        
કરમાં લીંબુ લઇનેં રે, સુંઘે આંખે ફેરે;
હજારી ફૂલ ગોટો રે, ચોળે કરમાં વેરે.               ૧૦
જમવાને પધારો રે, એમ કોઇ કહે જ્યારે;
ભૂમાનંદનો વાલો રે, લડે ઉલટા તારે.              ૧૧
 

મૂળ પદ

અતિ ચાલ્‍ય ઉતાવળી રે

રચયિતા

ભૂમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી