સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ૧/૪

સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ;
માંકા મોહોલમે રાવ, થારી ઓલું આવે છે જી.
પ્રાણરા સનેહી માંકા શ્યામળા સુહાગી, હસી હિયે કંઠ લગાજો. મા૦ ૧
રંગડારા રેલા અલબેલા, બાંહી ગ્રહીને બોલાજો. મા૦ ર
ગુણસાગર છેલા ગિરધારી, સુતી માંને આય જગાજો. મા૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કહે નટ નાગર, પ્રેમ સુધારસ પાજો. મા૦ ૪

મૂળ પદ

સાયબાજી ! આજો

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬)

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Studio
Audio
1
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
સમૂહગાન

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

સંત સંગીત
Live
Audio
1
2