શ્યામ રે સલૂને, પિયા જાદુ તેરે દ્રગમેં ૨/૪

શ્યામ રે સલૂને પિયા જાદુ તેરે દ્રગમેં. શ્યા૦ ટેક.
રૂપ તેહારો શ્યામ સોહાગી, નિરખત મગન થકિત ભઇ મગમેં. શ્યા૦ ૧
નખમણિ ક્રાંતિ બિરાજત નીકે, દીરઘ રેખ મનોહર પગમેં. શ્યા૦ ર
દેખત મોહપરજાદુ ડારે, રસબસ વ્યાપ ગયે રગરગમેં. શ્યા૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કહે તુમ જેસો, જાદુગારો નહિ યા જગમેં. શ્યા૦ ૪

મૂળ પદ

મેં દરદી ભઇ

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી