લોચનિયે તેરે લાલવે, મેરે જીયકે ધન માલવે ૨/૪

લોચનિયે તેરે લાલવે, લો૦ મેરે જીયકે ધન માલવે. લો૦ ટેક૦
લોચન અરૂનકમલકી દેખું, નિરખત હોત નિહાલવે. લો૦ ૧
ભ્રકુટી કુટિલ વસન તન ઝલકત, સુંદર ભાલ વિશાલવે. લો૦ ર
શિશ જડિત શિર પેચ નવીનો, લ��નો ઓઢી દુશાલવે. લો૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કરન કુંડળ લખી મીટી ગયા જગ જંજાલવે. લો૦ ૪

મૂળ પદ

કનૈયા મેરા યારવે

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી