નેનહુંમેં રાખું મોહન રે, આઓ મેરે પ્યારે જી ૨/૪

નેનહુંમેં રાખું મોહન રે, આઓ મેરે પ્યારે જી હો. નેન૦
હાલરકી લકરી જ્યુંહી પ્રીતમ, નેક ન કરહુમેં ન્યારે જી હો. નેન૦ ૧
તમ પર તન કુરબાન કીયા હે, નટવર નંદદુલારે જી હો. નેન૦ ર
રસિક નવલ લાલન તમ કારન, જગવ્યવહાર વિસારે જી હો. નેન૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કહે ઇસ બિધિ રાખું, જેસે દગનહુંકે તારે જી હો. નેન૦ ૪

મૂળ પદ

પ્યારા સુનેહી પ્યારા રે

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી