જનમસંગાથી જાની રે, પીયરા મેં તેરી જી હો ૩/૪

જનમસંગાથી જાની રે, પીયરા મેં તેરી જી હો.    જનમ૦
મોકું દૂર તજો જી ન મોહન, ચરનકમલહકી મેં ચેરી જી હો.      જનમ૦ ૧
લગન લગી મોય અરુનદ્રગનકી, હો ગઇ રીત અનેરી જી હો      જનમ૦ ર
ચરન નિવાસ કિયો મેં તબતે, આશ મીટી જગ કેરી જી હો.       જનમ૦ ૩
બ્રહ્માનંદ કહે તવ ચરને, અચળ રહો રતિ મેરી જી હો.   જનમ૦ ૪ 

મૂળ પદ

પ્યારા સુનેહી પ્યારા રે

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી