પ્યારે મેરે ઘરુ આવના, નવલ બિહારી ૧/૪

પ્યારે મેરે ઘરુ આવના નવલ બિહારી. પ્યારે૦
મેરે ધરુ આવના પ્યારે હસકે બોલાવના, મોરલી બજાવના સુખકારી. પ્યા૦ ૧
કમલ નેન છબી નિરખ અલૌકિક, તુમ સંગ લગન લગારી. પ્યા૦ ર
રેન દિવસ મોય રટન લગી હે, મનમોહન વનમારી. પ્યા૦ ૩
શ્યામ સલૂણે ઉર તાપ બુઝાવો, બ્રહ્માનંદ જાયે બલિહારી. પ્યા૦ ૪

મૂળ પદ

પ્યારે મેરે ઘરુ આવના

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી