તુમ્ મિલો તુમ્ મિલો, કરકે કૃપા મુજે ૧/૧

તુમ્ મિલો તુમ્ મિલો, કરકે કૃપા મુજે, તુમહી મિલો;
વાલમ તેરા મેરા અબ, એક હો જાયે, દોનો દિલો...ટેક.
હો જાઉં મૈ સબસે, બડા ભાગ્યવાન,
મિલ જાયે મુજે તેરા, સાક્ષાત જ્ઞાન,
એકબાર તુમ પ્રભુ, ઐસા તો ખિલો (૨)..તુમ્ મિલો૦ ૧
તેરી કૃપા બિના કૈસે, પાઉંગા મૈ તુજકો,
રહા ન જાયે અબ તો, તૂજ બિના મુજકો,
દેખકે વિરહ મેરા, અબતો હિલો (૨) ...તુમ્ મિલો૦ ૨
જ્ઞાનજીવન નામ મેરા, અબ દે દે જ્ઞાન તેરા,
સ્થાન કર દે જ્ઞાનસે હી, તેરી મૂરતિમે મેરા,
કૈસે મૈ ચુકાદુ તેરા, સબહી બિલો (૨) ...તુમ્ મિલો૦ ૩

મૂળ પદ

તુમ્ મિલો તુમ્ મિલો, કરકે કૃપા મુજે

મળતા રાગ

કાફી

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
આખું
ડાઉનલોડ
રાજા હસન
કાફી
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ
કરુણા તેરી
Studio
Audio
0
0