શ્યામ રે છબી જાદુગારી દેખત દીવાની ભઇ હું હો.૨/૪

શ્યામ રે છબી જાદુગારી, દેખત દીવાની ભઇ હું હો. શ્યા૦ટેક.
પગીયાં લાલ ભાલકી શોભા, નિરખીકે દેહ ગેહ ભુલ ગઇ હું હો. શ્યા૦૧
માનહું ભમર કમલ તટ ઝગરત, ભ્રુકુટી કુટિલ ઉર ધરી રહી હું હો. શ્યા૦ર
અખિયાં અરુન અધીક અણિયાળી, તેહી કરી ચકચૂર હો ગઇ હું હો. શ્યા૦૩
બ્રહ્માનંદ ઘનશ્યામ તીહારી, મૂર્તિ નવલ દૃગ રખી લઇ હું હો. શ્યા૦૪

મૂળ પદ

પ્યારે તેરી વંકી પગીયાં

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
એ હરિહરન

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી

છબી જાદુગારી
Studio
Audio
0
0