કરૂં સિંગાર આરતી સુંદર હરિ ચરનેં ચિત્ત ધારી..૨/૨

 

કરૂં સિંગાર આરતી સુંદર, હરિ ચરનેં ચિત્ત ધારી,        
કંચન થાર કપુરકિ બાતિ, ધૃત ત અનલ પ્રજારી -1
દિપક ધુપ બહુતવિધકિને, ભઇ સુગંધી અતિભારી,      
ઘંટાનાં રવ ઝાલરી બાજત, હોવત ધુનિ સુખકારી -2
અંગો અંગ ઉતારિ આરતી, નિરખેઉ શ્રીવનમાલી,       
અરધાભર અચવન કરવાયો, કર લે કંચન ઝારિ -3
પુષપાંજલિ પ્રકમા સ્તવનઉ, કિનો શ્રુતિ અનુસારિ,       
મુક્તાનંદ મનમોહનકિ, યા છબિ પર બલિહારી   -4

 

 

મૂળ પદ

કરત સીંગાર આરતી ભોર

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી