એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે..૪/૪

 

એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે,
એજી કેસર કુંકુમ માટ મનોહર, સંતસભા મહીં લાવે,
કર કંચન પિચકારી મનોહર, લાવનમેં લલચાવે;
હરિજન મન હરખાવે. ર. ૧
એજી સંગ મુનિરાજ સમાજ અલૌકિક, ગીત પરસ્પર ગાવે,
છડકત રંગ સબે અંગ ભીજે, શ્રી ઘનશામ સોહાવે;
લખી છબી મદન લજાવે. ર. ર
એજી દેવ દનુજ મનુજ મગન ભયે, ભક્તનકે મન ભાવે,
ગુંથી કે હાર ગુલાબકે નૌતમ લોક પરસ હીત લાવે,
સભા ઉર શોક સમાવે. ર.૩
એજી પાવન જલ જાકે તન પરસત, મનમથ રોગ મીટાવે,
દેવાનંદ અઘ ઓઘ અપરમીત, નાશ નિમખ મહીં પાવે,
ધરમ સુત ધ્યાનમેં આવે. ર. ૪

મૂળ પદ

હોરી ખેલત હે અવિનાશી

રચયિતા

દેવાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
વિનોદભાઈ પટેલ

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)
સાંવરિયા
Studio
Audio
0
0