અજહું ન આયો મોરે પ્યારેકો સંદેશવા, બસીયો ગિરધર જાઇ વિદેશવા..૩/૪

 અજહું ન આયો મોરે પ્યારેકો સંદેશવા, બસીયો ગિરધર જાઇ વિદેશવા   અ

પંખ નહીં ઉડ જાવું પિયા ઢીગ, લાગી રહી ઉર લગન હમેશવા.              બ ૧
બરખા જોર ઘોર ઘન ગરજત, બોલત જોર બપૈયા તરેશવા.                 બ ર
નવ જોબન તન તાપ બઢાવત, કરત હે દિન દિન મદન કલેશવા.         બ ૩
દેવાનંદ મિલત જબ મોહન, તબ મેરે તનકે તાપ ટરેશવા.                    બ ૪

 

મૂળ પદ

અજહું ન લઇ પીયા મોરી

રચયિતા

દેવાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી