પિયરા બસેં હે વિદેશવા એરી એરી સખી,..૧/૪

પિયરા બસેં હે વિદેશવા, એરી એરી સખી,
ખબર ન આઇ આપુ નહિ આયે. પિ૦
બાલાપન કી પ્રીત હમારી, તોરી ગયે હે વિશેષવા. ખ૦ ૧
ધર્મદેવપુર ત્યાગ કરી હરી, શ્રીપુર વસે હે હંમેશવા. ખ૦ ૨
થોરી ઉમરમેં વાસ કિયો હમ સંગ, અબ ગયે પશ્ચિમ દેશવા. ખ૦ ૩
અવધપ્રસાદ કે નાથકો મહિમા, ગાન કરત હે મહેશવા. ખ૦ ૪

મૂળ પદ

પિયરા બસેં હે વિદેશવા

રચયિતા

અવધપ્રસાદજી મહારાજ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


Studio
Audio
0
0