અણિયાળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે ૧/૧

 રાગ : સોરઠ પદ-૧

(રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર મારે આવતા રે, એ ઢાળ)
અણિયાળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે                                ટેક.
રસ ભરી રાતી રેખા નિરખી, કીકીને જોઇ હૈડે હરખી,
કોમળ દીશે જાણે, કમળની પાંખડી રે.                                    અણી૦ ૧
કામ કમાન સમાન બણી છે, ભ્રકુટી કામણગારી ઘણી છે,
વદન શશી પર શોભે, કાજુ વાંકડી રે.                                      અણી૦ ૨
હસતા હસતા જ્યારે આવો, લાડકડા મુજ મન લલચાવો,
રસિયાજી જોવાને થઇ છું, રાંકડી રે.                                         અણી૦ ૩
મનગમતા શણગાર ધરીને, મુજ સંગ રમજો મહેર કરીને,
કર જોડીને હાજર રહેશું, ઘડી ઘડી રે.                                       અણી૦ ૪
વાલાજી વાલા બહુ લાગો, ત્રિકમ દાસી ગણી નહિ ત્યાગો,
તમ સારૂં તજી લોકડીયાંની, લાજડી રે.                                    અણી૦ ૫
જીવનજી નિરખું છું જ્યારે, દુઃખ ટળી સુખ વધે છે ત્યારે,
નિતનિત નિરખું એવી ટેવ, મુને પડી રે.                                  અણી૦ ૬
વિશ્વવિહારી લાલજી આવો, બહુ બહુ હેત કરીને બોલાવો,
ચટ ચટ ચાલો ચરણે પહેરી, ચાખડી રે.                                  આણી૦ ૭

મૂળ પદ

અણીઆળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે

રચયિતા

વિહારીલાલજી મહારાજ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી