એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ;૪/૯

 પદ-૪

એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ;
અમૃતની દૃષ્ટિ કરે, સૌને વધારે વા'લ....
ચૌટામાં ચાલ્યા શામળો, ભીડ મચી ભરપૂર;
ગુણીજન ભેટ્યું લૈને, આવ્યા હરિને હજૂર...
મેડી ઝરૂખે જાળીયે, ચડી હેરે પુર નાર;
પુષ્પ વેરે પારિજાતનાં, છાંટે ચંદનની ગાર...
નગરશેઠ હેમાભાઇ તેની માતાયે ઘેર;
સોનાના ફૂલડે વધાવીયા, શામસુદંર બહુ પેર.
પુર વાસી પાવન કરી, આવ્યા મંદિરમાં આપ;
દાસ ગોપાલ કહે બાળીયાં, કોટીજનમનાં પાપ.

મૂળ પદ

એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ,

રચયિતા

ગોપાલદાસ

નોન સ્ટોપ કીર્તન વિગત

એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ,  ૦૦.૦૦
કુંડલ પહેર્યાં કાનમાં, નેત્ર અણિયાળાં લાલ;     ૦૩.૪૭
આગે અસ્વારીને આંબલો, વાંસે મુનિનાં વૃંદ;   ૦૬.૦૧
એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ         ૧૦.૦૦
બેઠા સિંહાસન ઉપરે, સહજાનંદ સુખ ધામ       ૧૩.૨૪
શ્રીપુર મધ્યે શોભતું, પ્રથમ કરીને ધામ             ૧૬.૨૧
નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત         ૧૯.૦૦
સંવત અઢાર બ્યાસીયે, રંગ કરીને સાર;           ૨૧.૩૦ 
રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર         ૨૪.૦૦  

 

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
પ્રેમવદનદાસ સ્વામી-શુકમુનિદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

આજ મારે ઓરડે રે
Studio
Audio
0
0