અક્ષરના આધાર, આવોને અક્ષરના આધાર ૨/૨

 પદ-૨

પદ ૩૮
            અક્ષરના આધાર, આવોને અક્ષરના આધાર ટેક.
                                                જય અઘહારી, જય અવતારી
            દયા કરો ઘણી દેવ મોરારી, અલબેલા અમને આશ તમારી;
            આશરો એક તમારો છે સ્વામી, ગજને છોડાવ્યો ગરૂડના ગામી;
                                                (માટે કરો મેહેર, વિચારી તે પેર)
                                                 અમારા હૈડા કેરા હાર.                         આવોને.૧
             અધમ ઉદ્ધારા, ધર્મકુમારા
            અજામેલને કર્યો ભવપારા, નારાયણ નામ જપ્યો એકવારા;
            એવી રીતે આવો અંતરજામી, સંકટ સમે કહું શીશનામી;
                        (અવગુણ અમારા ન જોશો, દુઃખડાં દામોદર ખોશો)
                                                પ્રભુજી પ્રાણ આધાર.                            આવોને.૨
             જય જય દેવા, સુર કરે સેવા
            ધ્યાન ધરે નિત્ય શંકર જેવા, મુમુક્ષ ઇચ્છે સમીપમાં રહેવા;
            ગીધ ઉગાર્યો ને ગુણકા તારી, એ રીતે સહાય કરો સુખકારી;
                        (અમારા દોહ્યલી વેળાના દામ, પુરો હૈડા કેરી હામ)
                                                દયાનિધિ દાસ તણા દાતાર.                આવોને.૩
            ગુન્હા અમારા, છેજ અપારા.
માફ કરો તમે સરજનહારા, પ્રજાળી દ્યો મુજ પાપના ભારા;
રાંકનો વાંક રંગીલા ન જોશો, પાપને તાપ સમૂળગા ખોશો,
                        (પ્રીતમ રાખો પાસ, કરજોડી કહે નારણદાસ)
                                                ચતુર વર ચરણ કમળ-બલીહાર          .આવોને.૪
 

મૂળ પદ

શ્રીજી સુખ કરનાર દયાળુ શ્રીજી સુખ કરનાર,

રચયિતા

નારાયણદાસ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી