તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪

 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે, એ તો મહાસુખનો મહેરામણ છો;
	એ મહાસુખ જેને ચખાડયું છે, એ મુક્તો મૂર્તિ પરાયણ છે...૧
મળો તમે તો પછી કદિ ટળતા નથી, કદિ સુખ માયાના ટકતા નથી;
	મૂકી તમને સુખિયા થાવાનું, એ તો કેવળ ખોટી મથામણ છે...૨
તમે રહ્યા છો અંદર બહાર સદા, અલૌકિક મૂર્તિ મુક્તિદા;
	તમે એક જ કર્તા હર્તા છો, બીજા માને તે ખોટું લઢણ છે...૩
તમે સર્વોપરી સુખદાતા છો, તમે મોક્ષ તણા માંધાતા છો;
	કહે જ્ઞાનજીવન હું કહું છું સદા, સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ છે...૪ 
 

મૂળ પદ

તારી મૂર્તિ જોઉ છું જ્યારે હરિ

મળતા રાગ

તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે

રચયિતા

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)

સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (સ્વરકાર)
કીર્તન કુંભ ભાગ-૪
Studio
Audio
0
0