શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨

૧૯૨ ૨/૨ પદ-ર જું

શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર. ટેક.

નિશદીન ગુન કો ગાન કરે તોય શેષ ન પાવત પાર. ભજ. ૧

એહી છબી અવલોકી કેં અંતર પુરન વાધત પ્યાર. ભજ. ર

ઇન ચરને જબ પ્રીત લગે તબ હોત સફળ અવતાર ભજ. ૩

જા કે ભજનતેં ઓઘ પાપકે હોવત સદ્ય સંહાર. ભજ. ૪

કહે જગદીશ રહો મમ વદને અહોનિશ એહ ઉચાર. ભજ. પ

મૂળ પદ

શ્રી હરિ સહજાનંદ ભજ મન શ્રી હરિ સજાનંદ

રચયિતા

જગદીશાનંદ બ્રહ્મચારી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)
દરબારી
સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮

જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (સ્વરકાર)
કીર્તન કુંભ ભાગ-૨
Studio
Audio
0
0