અબ તો નહિં છોડું મુરારી૪/૪

 પદ ૪/૪ ૩૬૨

અબ તો નહિં છોડું મુરારી, ..                                           ટેક.
જ્યું તુમ ટોટા નંદરાયકે, તેસેં મેં વ્રષભાનકુમારી.                     અબ ૧
જાન અકેલી ગ્રહી તુમ પ્રીતમ, અબ આઇ સઘરી વ્રજનારી.   અબ ર
જ્યું તુમ છેડ કરી પિયા પહેલે, ક્યું અબ જિત ભઇ હે હમારી. અબ ૩
મુક્તાનંદકે નાથ રસિલે, નિમિષ ન ન્યારે કરૂં ગિરિધારી.      અબ ૪
 

મૂળ પદ

શ્યામ રે મેં તો ભીંજ રઇ રે,

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી