અનિહાંરે- વ્રજનારી વેગસેં આઇ, ચલી ચરનકે મગ મુદ પાઇ.૧૯/૩૬

 પદ ૧૯/૩૬ ૪૩૫

અનિહાંરે- વ્રજનારી વેગસેં આઇ, ચલી ચરનકે મગ મુદ પાઇ.           
હરિકેં ચરન ચિહ્ન સંગ પ્યારી, દેખે પ્રિયાકે ચરન દુઃખકારી.                
તબ સબહિ અધિક અકુલાની, બોલી અતિ આતુર હોય બાની.                        
મુક્તાનંદકો પ્રભુ સંગ જોઇ, રસ ચોર પ્રવિન હે સોઇ.                          

મૂળ પદ

અનિહાંરે-મુરલીકો નાદ સુની વ્રજબાળા,

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી