પ્રાત:સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાયે રે ૨/૧૦

પ્રાત:સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાયે રે;
	શંકર શેષની સમતા પામે, જન્મ મરણ દુઃખ જાયે રે. ટેક.
વામ શ્રવણમાં શ્યામ બિંદુની, શોભા અતિશે સારી રે.
	નાસા નિકટ કપોળે જમણે, ટિબકડી સુખકારી રે. પ્રાત: સમે ૧
હસતાં હરીને નલવટ રેખા, ઉન્નત અતિ રૂપાળી રે.
	ભાલ વિશાળ દંત દાડમ કળી, આંખ્યું અધિક મરમાળી રે. પ્રાત: સમે ર
ચંદન ખોર સહિત મુખ પંકજ, શોભા વર્ણવી ન જાય રે.
	મુક્તાનંદ હજુરી હરિનો, કયાં થકી અન્ય કવિ ગાય રે. પ્રાત:સમે ૩
 

મૂળ પદ

પ્રાત: સમે શ્રીપુરુષોત્તમની, મૂર્તિ મનમાં સંભારૂં રે;

મળતા રાગ

ભૈરવ

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
યોગીચરણદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સામાન્ય


Live
Audio
0
0
 
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)
બિલાવલ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સામાન્ય
પરંપરાગત
પ્રભાતિયા - ૧
Studio
Audio
0
0