આલી મોય નંદનંદન વશ કીની૧/૪

 પદ ૧/૪ ૫૬૨

રાગ : રામકલી
 આલી મોય નંદનંદન વશ કીની.  ટેક.
 નેન બાનકે ચોટ લગાયકે, સગરી સુધ હર લીની.  આલી ૧
 મેં પિયા બસ પિયા મેરે બસ હે, ભઇ યહ વાત નવિની.  આલી ર
 મુક્તાનંદ કે નાથ ગ્રહિ કર, લોક લાજ તજ દીનિ.  આલી ૩

મૂળ પદ

આલી મોય નંદનંદન વશ કીની

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી