મેરે તો તુમ જીવન બાલમુકુંદા ૧/૬

મેરે તો તુમ જીવન બાલમુકુંદા...મેરે૦ ટેક.
બિન દેખે મોયે કલ ન પરત હે, જ્યું ચકોરી બિનુ ચંદા...મેરે૦ ૧
એહી કારન રહો નેનુ કે આગે, નટવર નંદજી કે નંદા...મેરે૦ ૨
કરુણા દૃગન કરી મોયે વિલોકો, મેટન ભવદુ:ખ ફંદા...મેરે૦ ૩
મુક્તાનંદ કહે નેહ નિભાવન, પિયા પ્રીતમ સુખકંદા...મેરે૦ ૪
 

મૂળ પદ

મેરે તો તુમ જીવન બાલમુકુંદા

મળતા રાગ

યમન કલ્યાણ

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
1
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)
યમન કલ્યાણ
શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૨
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)

શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

ચંદુભાઈ રાઠોડ (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૪
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
કનુભાઈ નાદપરા
આશાવરી
શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
જપુ તેરે નામકી માલા
Studio
Audio
0
0