તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪

પદ ૩/૪ ૭૨૧
તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે,
જેમ નાર સતી, સર્વે મમતા છોડી પતિ સંગે બળે. ટેક.
જુઓ પ્રહલાદે પણ નવ છોડયું, નિજ તાત તણું સગપણ તોડયું;
દ્રઢ કરી મોહન સંગ મન જોડયું. તન ૧
જુઓ હરિશ્ચંદ્રે હરિ નવ તજીઆ, પર ઘેર વેચાઇ પ્રભુને ભજીયા;
ત્યારે મોહનના મનમાં રજીયા. તન ર
જુઓ બળીનું મન નવ હારીયું ગુરુ વચન હૃદે નવ ધારીયું;
તન મન ધન પ્રભુ પર વારીયું. તન ૩
એવી દ્રઢતા ધારે તે સુખિઆ, તે કોઇ કાળે નવ હોય દુઃખીઆ ,
કહે મુક્તાનંદ તે મહા સુખીઆ. તન ૪

મૂળ પદ

હરિગુણ ગાતાં, દુર્જનીઆનો ધડક ન મનમાં ધારીએ;

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનસ્વરૂપ સ્વામી- રાજકોટ ગુરુકુલ
સારંગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0