રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે૩/૪

પદ ૩/૪ ૭૫૮

રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે. ... ટેક.

હરિ કરુણાસે મિલ્યો હે મનુષ્ય તન, વારંવાર ન આવે. ક્યું

જો નર તન ધરી હરિ ન ભજે સો, માર જમનકી ખાવે રે. ક્યું

તાતે ચેત સવેરો પ્રાણી, અમુલખ અવસર જાવે રે. ક્યું

મુક્તાનંદ મનુષ્ય તનકે ગુન, ભવ બ્રહ્માદિક ગાવે રે. ક્યું

મૂળ પદ

રે નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
વિનોદભાઈ પટેલ

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
ચેત સવેરા
Studio
Audio
0
0