ગુરુ બિન જ્ઞાન કોઉ નહિ પાયો૪/૫

પદ ૪/૫ ૮૦૨
 
ગુરુ બિન જ્ઞાન કોઉ નહિ પાયો. ટેક.
શુક નારદ શીખે સદ્‌ગુરુસેં જબ વર્ણાશ્રમ માન મીટાયો. ગુરુ ૧
શ્રીમુખ સાંખ દઇ સદ્‌ગુરુકી, લખચોરાસી સદ્ય છોડાયો. ગુરુ ૨
સંત અનંતકે કારજ સીધે, જબ ગુરુ ગોવિંદ એક જનાયો. ગુરુ ૩
દાસ મુકુંદ વાસ ગુરુ ચરને, જીનકી કૃપાસે ભર્મગઢ ઢાયો. ગુરુ ૪ 

મૂળ પદ

લગન લગી મુરત માધુરીસે, લગન લગત મેરે ઉરકી બુઝાઇ આગ;

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)

શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

ચંદુભાઈ રાઠોડ (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0