કિન વેરન વિલમાયે, હો પ્યારે૧/૪

પદ ૧/૪ ૧૩૩૨
રાગ : જંગલો
 
કિન વેરન વિલમાયે,                                    હો પ્યારે. ટેક
મોકું બોલ દિયે મનમોહન, વાલમ ક્યું વિસરાયે.                હો પ્યારે ૧
કહાં સે એ નાર મિલી નવરંગી, વિનગુન હાર પેરાયે.     હો પ્યારે ૨
મગ દેખન માય સબ નિશી વિતી ભોર ભયે આયે.        હો પ્યારે ૩.
મુક્તાનંદ કહે જાઓ તહાં ફીર, જહાં તુમ નાથ લોભાયે.   હો પ્યારે ૪. 

મૂળ પદ

કિન વેરન વિલમાયે, હો પ્યારે

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી