કપટી કુટિલ મેરો પીયરા, (૨) મોંસે ખેલત દાવ૩/૪

પદ ૩/૪ ૧૨૭૪

કપટી કુટિલ મેરો પીયરા, (૨) મોંસે ખેલત દાવ.  ટેક
દે કોલ સો બોલ ન પાલે, (૨) એસો સુઘડ સ્વભાવ.  કપટી ૧
વ્રજરાજ રૂપ ગુણ રાચે, (૨) ચિત્ત નઇ નઇ ચાવ.  કપટી ૨
કહે ઔર કરે કછુ ઔર, (૨) મન્ય નહિ કહરાવ.  કપટી ૩
મુક્તાનંદ મધુર કહત હે, (૨) માનુ મારત ઘાવ.  કપટી ૪

 

મૂળ પદ

તુમસે લગી હૈ મેરી પ્રીતિ (૨) સુનો શામ સુજાન

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી