આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
 
        
 
Page 1 of 16           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ज्ञान ज्ञान मैं ज्ञान ही हूँ
2 ૐ એવા શબ્દતણી આદિ રે કે ન જાણે સ્વાંગી ને વાદી રે..૧/૮
3 ૐ નમો પરિબ્રહ્મરાયરે, કરી વિનયને લાગું પાય રે.૧/૪
4 અકળ ગતિ છે તમારી મારા ઇશ્વર અકળ ગતિ છે તમારી રે ૧/૧
5 અક્ષયતૃતીયા આજ સુભગ દિન, આઇ અતિ સુખદાઇ હો;૧/૨
6 અક્ષર થકી બીજા બ્રહ્મ કહે છે ભિન્નરે, તે તો પામે બ્રહ્મ સુસુપ્તિમાં લીન રે ૧/૧૫
7 અક્ષર પર હરિ શ્રીજી મહારાજ રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા ૧/૧
8 અક્ષર બ્રહ્મ જેને કે છે નિરાકાર રે, બીજે રૂપે રહ્યો છે સાકાર રે ૩/૧૫
9 અક્ષરધામ આપે પુરુષોત્તમ નાથ રે, ૪/૪
10 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા૧/૪
11 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીહરિ સોઇ ૨/૩
12 અક્ષરધામ ને, ગઢપુરધામ અહીં એક ઠામ, જુઓ એક થયા છે, ૧/૧
13 અક્ષરધામ સુધામિ મનોહર, શામ સદા સુખધામ નમામી, ૧/૧
14 અક્ષરધામથી પધાર્યા વ્હાલો, છપૈયે પ્રગટ્યા છે ધર્મલાલો. ૧/૧
15 અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા પધારી જીવ બહુ તારીયા રે ૧/૧
16 અક્ષરધામથી સંતોની સંગાથ જો પુરુષોત્તમ પધાર્યા મૃત્યુ લોકમાં ૧/૧
17 અક્ષરધામના ધામી મારા, સહજાનંદજી સ્વામી રે ૧/૧
18 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
19 અક્ષરધાંમ થી આવીયા, સહજાનંદ સુખધામ, પ્રગટ્યા પુરવમાં; ૧/૧
20 અક્ષરના આધાર, આવોને અક્ષરના આધાર ૨/૨
21 અક્ષરના વાસી રે અવની આવીયા, ૧/૪
22 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
23 અક્ષરના વાસીરે અવની આવ્યાછે;૧/૫
24 અક્ષરપતિ અલબેલડારે, આવ્યા અમારે કાજ;૨/૪
25 અક્ષરપતિ અલબેલો, આ ફેરે અહી આવ્યા રે ૧/૧
26 અક્ષરપતિ સોઇ નંદકુમાર ભયે, હરન સબે ભુભારા હો;૧/૪
27 અક્ષરપતી આવિયા અવતારી રે, ૧/૨
28 અક્ષરવાસી અલબેલા તમ પરવારી ૧/૧
29 અક્ષરવાસી આવોને મારે ઓરડીયે રાખું જોરડીયે. ૧/૧
30 અક્ષરવાસી વિલાસી વડતાલના રે, ભલે આવ્યા ભુપર ધરી ભાવ;૨/૪
31 અક્ષરાતિત અનાદિ દિવ્ય સિંહાસન દિવ્ય છબી છાજે;૧/૪
32 અખંડ તુમારી આરતી, બદ્રીપતિ દેવા ૨/૪
33 અખંડ પિયાજીની આરતી, અતિ હેતે ઉતારૂં મહા મનોહર મૂરતિ, અંતરમાં ધારૂં, ૩/૪
34 અખંડ બિરાજો વાલા મારે મંદિર મોરારિ, ૪/૪
35 અખંડ રહો મંદિરિયે મારે, મોહી હું તો છોગલિયે તારે ૨/૬
36 અખંડ સુખિયો કરવા મુજને ૧/૧
37 અખિયન બીચ અબીર ડાર્યો, ડાર્યો અખિયન બીચ અબીર ;૨/૪
38 અખિયનકી લગી ચટકી સજની અંખિ.૩/૪
39 અખિયનમેં હો અખિયનમેં. લટક, લાલનકી વસી ૧/૪
40 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
41 અખિયાં અટકી દેખત બનવારી..૨/૪
42 અખિયાં અટકી રહી લખી છબી નટકી૨/૪
43 અખિયાં અટકી રૂપ રસાલ , દેખી મુખ મદન ગોપાલ.....૨/૪
44 અખિયાં અટકી સલોને રૂપ; ૪/૪
45 અખિયાં અબીર ગુલાલસે ભરી .૨/૪
46 અખિયાં ઉરજ રહીરે, રસિક તેરે રૂપમેં૪/૪
47 અખિયાં ઓટ ભયે અકુલાત૩/૪
48 અખિયાં તેરી ચટક રંગીલિયાં વે;૧/૫
49 અખિયાં દરશ વિના દુઃખ પાવે, પ્રાણજીવન પિયાદર્શકી પ્યાસી, પળ જુગ સમ એક જાવે ૩/૪
50 અખિયાં દરશદી પ્યાસીયાં પ્યારાવે;૪/૪
51 અખિયાં ધરત નાહીં ધીર સૈયો મોરીવે;૨/૪
52 અખિયાં ફરકન લાગીરે, અબરે સૈયા મોરી;૧/૪
53 અખિયાં ભરી હે ગુલાલસે મોરી....૪/૪
54 અખિયાં રૂપ લોભાણી રસિયાવરકે૧/૪
55 અખિયાં લગીરી મોય..૪/૪
56 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
57 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
58 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
59 અખિયાં હમારી પ્રભુ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
60 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ કનૈયા રે મુઠી ભરકે ન મારો.....૧/૪
61 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
62 અખિયાંમેં જાદુ ભારી ગીરધારી રાજ૧/૪
63 અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ અલૌકિક સ્વામી શ્રી સહજાનંદ રે રાજકોટ શ્રીજી પધાર્યા૧/૨
64 અખિલ ભુવન આધાર, જીમત પ્રભુ અખીલ ભુવન આધાર;૨/૨
65 અખિલ સંસારમાં જીવ કૈં અવતરે, ૧/૧
66 અગત્રાઇએઆવી અલબેલરે સંતપતિ શોભે રે૧/૨
67 અગત્રાઈના પર્વતભાઈ રે ૧/૧
68 અગત્રાઈના પર્વતભાઈ રે ૧/૧
69 અગમ અગાધ બાત ત્રિભુવન નાથ તેરી, ૧/૪
70 અગર ચંદનથી રે, ઓરડીએ ભીંતો ઓપી ૨/૪
71 અચજા મું ઘર કાનડે વલા, અચજા મું ઘર કાનડે વલા ૪/૪
72 અચરજ એના અંગમાં અતિ અદ્‌ભુત ભાળી ૪/૫
73 અચલ ધણી શ્રીનાથજી રે, સખી વર્યા મેં તો નાથ; ૪/૪
74 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
75 અચાનક આકાશેથી અંગારાની વૃષ્ટિ થાય, ૧/૨
76 અજ સુત સુતા સુત રહો ઉર..૨/૪
77 અજઉ ઘનશ્યામ ન આયો ન આયો.૩/૪
78 અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;૧/૪
79 અજબ તમાસા વા દુનિયાકા, દોઇ પલમેં નાશ પમાસા રે....૨/૪
80 અજબ દેખ શામ છબિ દેખ સલુની; ૪/૪
81 અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ૨/૨
82 અજબ બની રે છબી અજબ બની, ૨/૪
83 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
84 અજબ વસંત વધાવા ચાલો સબ સખી સાજ કરીને ૪/૪
85 અજબ સુરત તેરી બનીરે કનૈયા, કહાં કહું કછુ બનત ન કૈયા.૩/૪
86 અજબ સુરંગ ઉમંગ ભરી હરિ, ..૪/૪
87 અજહું ઘર ન આયો મોરે પિયરા, જાદુ કરીકે ગયો મોહની ડારી..૧/૪
88 અજહું ઘર નાયો શામ પિયારે..૪/૪
89 અજહું ઘરનાયો મો મન ભાયો, લલચાયો પ્રેમ સુધારસ પાયો સુધારસ પાયો...૩/૪
90 અજહું ન આયો બલવીર, કુબજ્યારો કાનો મીત..૫/૬
91 અજહું ન આયો મૈયા મથુરાવાસી..૪/૬
92 અજહું ન આયો મોરે પ્યારેકો સંદેશવા, બસીયો ગિરધર જાઇ વિદેશવા..૩/૪
93 અજહું ન આયો રે કુબજારો મીત કાનો.....૩/૪
94 અજહું ન લઇ પિયા મોરી ખબરવા, બરખન લાગી બેરન બાદરવા બેરન બાદરવા.....૧/૪
95 અજહું નહીં આયો શામ પતીયા ન પઠાયો.....૪/૪
96 અજાન બાહું ઓપતા ભાળીને ભુજદંડ મનડું માને છે.૨/૪
97 અજ્ઞાન અંધારુ રે સખી સર્વે ટળ્યું રે આવ્યો અતિ ઘોર નિશાનો અંત૨/૪
98 અજ્ઞાની તારાં અંતરમાં દેખ વિચારી..૩/૪
99 અજ્ઞાની નર આંખ્યું મીંચી નવ ચાલીએ; ૨/૮
100 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
101 અટક ગઇ અખિયાંમેં. લટક લાલન હુકી, ખટકત હે દિન દિનાં. ૩/૪
102 અટકી રહો ચેહી ઠોર દીલા રે, ૧/૪
103 અટારિયાં મોરી આજરે(૨), નંદકુંવર નટવર આઇલોરે.1/4
104 અડકે વિધવાને અંગે નર જે સતસંગી૩/૪
105 અડખેપડખે રે, રહ્યાં તીરથ બીજાં આવી..૩/૪
106 અણિયાળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે ૧/૧
107 અણિયાળી રે અળબિલા, થારી આંખડી હો; ૨/૪
108 અણિયાળી રે, મરમાળીરે; કાનુડાની આંખડલી;૩/૪
109 અતરંગ રસભર મચત બિહારી, કરત કલ્લોલ કલા સકલારી; લેત સરસ રસ તાન પ્યારી. ૨/૪
110 અતહિં ચતુર મૈયા મોહન પ્યારો૨/૪
111 અતિ અણિયાળી આંખડી રે ઓપેઅજબ અનુપ ..૬/૮
112 અતિ અદભુત છબી અવલોકી આજે૪/૪
113 અતિ આનંદનો દિન આજ, વિહારીજીલાલ પધાર્યા.૨/૨
114 અતિ ઉત્તમ આસો માસ દિવસ દિવાળી ૨/૪
115 અતિ ઉત્તમ દિવસ આજ એકાદશી આવી રે હરિજનના હૈયામાં હરખ, ઘણેરો લાવી રે ૪/૪
116 અતિ ગમે છે મારા દિલમાં, રસીલી મૂર્તિ તારી રે, ૨/૨
117 અતિ ઘણી પર્ણકુટી પ્રિય લાગે રે, ૧/૧
118 અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા..૧/૪
119 અતિ તેજોમય દેવાધિદેવ, કરે અનંત ભુવનપતિ ચરણસેવ.૪/૪
120 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
121 અતિ રૂપાળી મૂર્તિ મારા શ્યામ રે ૨/૮
122 અતિ શ્રદ્ધાને ભક્તિ પ્રેમથી રે, રૂડા શાક કરે મહારાજ.૪/૪
123 અતિ સ્નેહ સંગાથ, નટવર નાથ, નેણાંમાં રાખશુજી નેણાંમાં રાખશુજી૨/૨
124 અતિ હરખ વધાઇ આજ વદે વ્રજવાસી રે..૨/૪
125 અતિ હેત કરી રે સરવે આવિયાં ૩/૫
126 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
127 અતિવેદના વૈતરણીની સહી ન જાય શરીરેજી;૧/૪
128 અતિશે ધન્ય ધન્ય વ્રજસુંદરી હો, ૪/૪
129 અથ મનસિ શનૈઃ સ્થિરત્વમાપ્તે ૧/૧
130 અથવા કથા કીર્તન કરાવે જ્યારે ૧૩/૨૦
131 અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ ૧/૧
132 અદભુત ઓપે રે ગોંડળમાં શ્રી હનુમંતા, ૧/૧
133 અદભુત કર્યુ ઉત્તમ કારીગરીનું કામ૪/૪
134 અદભૂત દેખી અસવારીજી મોહ પાંમ્યાં નરનારીજી..૫/૬
135 અદ્ભૂત રસ ભરકે જો ઉઠાવત પ્રીતમ પ્રાણપિયા પિચકારી ૧/૪
136 અદ્વૈતનું દ્વૈત થાય નહિ, જાય જો કલ્પાંત કોટ રે, ૩/૪
137 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
138 અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ ૩/૪
139 અધમ ઉધારન તુમ અવિનાશી,..૨/૪
140 અધમ ઉધારવા શ્રી હરિ આવીયા, દીનને મોક્ષ પદ દાન દીધું,..૨/૩
141 અધમ ઓધારણ આ સમે, સહજાનંદ સ્વામી;૧/૪
142 અધમના ઓધાર સંત કેતા સઇ, પણ મુજને તો ભરોસોજ નોતો૬/૮
143 અધર પ્રવાળા સમ શોભે રે, જોઇ મુનિવરનાં મન લોભે રે ૩/૪
144 અધર્મી દેખને અંધા, અકલ તો ક્યાં ગઇ ત્હારી;૪/૪
145 અધિક પ્યારે મોહે પ્રગટ ગોવિંદ૧/૪
146 અધિક માસ આવ્યો નાવીયા, અલબેલો આ વારજી;૧૩/૧૩
147 અધિક માસે અલબેલા જાણી, અબળાની પૂરણ પ્રીત રે;૧૩/૧૩
148 અનતજી ન જાઓ (ર) રસિક પિયા, મેરે ઘરસેં ઘનશ્યામ.૧/૪
149 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
150 અનંત અપાર એને કૈયેજી રે, મનન કરી અમે મગન રૈયેજી રે; ૩/૪
151 અનંત કળા અનંત રૂપ, અનંત શકિતધર શ્યામ, ૩/૪
152 અનંત કોટિ વંદન હો જગતાતને, ૧/૧
153 અનંત લીલા કરી હરી, આપી સુખ અપાર;૧૪/૧૫
154 અનાવૃષ્ટિ ને અતિવૃષ્ટિ, તેમજ અગ્નિ ભય થાયજી;૪/૪
155 અનિહાંરે- અંતરધાન ભયે હેં મુરારી, મણિ વિન ફણી જ્યું વિકળ વ્રજનારી;૧૩/૩૬
156 અનિહાંરે- એક ગોપ હો કહત પોકારી, આયો દાવાનળ દુઃખકારી.૧૭/૩૬
157 અનિહાંરે- કરી સનમાન કહે વ્રજનારી, હમકું ક્યું તજી ગએ કુંજવિહારી;૨૬/૩૬
158 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, ૧/૧
159 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, સહજાનંદ જગવંદ ૫/૮
160 અનિહાંરે- ગઇ કૃષ્ણકે સંગ જો બાળા, વાકોં પુણ્ય હે પરમ વિશાળા.૨૦/૩૬
161 અનિહાંરે- ગોપી વિરહ અનળસેં પ્રજારી, સિંચો અધરસુધાસેં વિચારી.૮/૩૬
162 અનિહાંરે- જબ વ્રજનારી પ્રભુ ઢીગ આઇ, ૨/૩૬
163 અનિહાંરે- જો દ્રઢ સ્નેહ તુમારો, તો તુમકું ભયો દર્શ હમારો;૩/૩૬
164 અનિહાંરે- તરુ વેલીનકું વ્રજનારી, ફિરે પુછતી સબ સકુમારી.૧૮/૩૬
165 અનિહાંરે- તુમ ધર્મ કહે ગિરિધારી, સોતો સબહિ સત્ય સુખરૂપ.૬/૩૬
166 અનિહાંરે- નરનારી પ્રવીન હે જોઇ, પ્રીતિ તુમસો કરે દ્રઢ સોઇ.૭/૩૬
167 અનિહાંરે- પ્યારે કઠીન વચન નહિ કેના, કરે વિનતિ સોઉ સુની લેના૫/૩૬
168 અનિહાંરે પ્રીતમ પિયા પ્યારે રે, એજી રાજીવલોચન નાથ ૨/૮
169 અનિહાંરે ફૂલન હિંડોરે ઘનશ્યામ, ઝૂલત રસિક પ્રીતમ સુખધામ૪/૪
170 અનિહાંરે ફૂલન હિંડોરો બનાઇ, શ્યામા શ્યામ ઝૂલત સુખદાઇ;૩/૪
171 અનિહાંરે બાવરે બનમારી રે, ભયે ભૂધર રંગભરેલ;૩/૮
172 અનિહાંરે- બાળકૃષ્ણ કોઉ બની આવે, ઘુંટુરની ચલત નુપુરકું બજાવે, ૧૬/૩૬
173 અનિહાંરે- મમ ગુન શ્રવન કીરતન ધ્યાના, તિનહિસેં મહાસુખ હોત સુજાના;૪/૩૬
174 અનિહાંરે રંગ હિંડોરે પિય પ્યારી ઝૂલત જુગલ કિશોરી;૨/૪
175 અનિહાંરે રંગ હિંડોરે વિહારી, ઝૂલત રસિક શ્યામ ગિરિધારી;૧/૪
176 અનિહાંરે- વનવેલીકું પુછીકેં હારી, પ્રભુ સંગ પ્રેમ મગન વ્રજનારી;૧૫/૩૬
177 અનિહાંરે વિરજ રહી હારીરે, ૧/૮
178 અનિહાંરે- વિરહ વિકળ વ્રજનારી, પુછત સબ તરુકું સકુમારી;૧૪/૩૬
179 અનિહાંરે- વ્રજનારી વેગસેં આઇ, ચલી ચરનકે મગ મુદ પાઇ.૧૯/૩૬
180 અનિહાંરે સંતન સંગ ખેલેરે, એજી ધરમતનય સુખધામ;૬/૮
181 અનિહાંરે હિલ મિલ આઓ. હિંડોળા ગાઇએ, જીવન ઝૂલાઇકે પરમ મુદ પાઇયે ૧/૨
182 અનિહાંરે હિંડોળામેં જોડી જુગલ ઝૂલે, કમલકિનાઇ વ્રજવધુ ઝુલે ૨/૨
183 અનિહાંરે-એસી સબહિ નિશા ઉજીયારી, તામે સંગ લીયે વ્રજનારી.૩૧/૩૬
184 અનિહાંરે-ગોપી રાસ રમણ શ્રમહારિ, યાકે શ્રમજળ લુંછે મુરારિ૨૯/૩૬
185 અનિહાંરે-નૃપકું ભયો સંશય ભારિ, પ્રગટે ધર્મ સ્થાપનકું મુરારી૩૨/૩૬
186 અનિહાંરે-મુરલીકો નાદ સુની વ્રજબાળા, ૧/૩૬
187 અનિહાંરે-વેગસેં દોરી ગોપી સુજાના, માનુ સબ તનમેં આવત ભયે પ્રાના, ૨૫/૩૬
188 અનિહાંરે-શ્રી હરિસંગ નચત હે નારી, ભઇ નુપુર કંકન ઘુની ભારી;૨૮/૩૬
189 અનિહાંરે-સિંચે શ્યામકું જળ વ્રજનારી, કરે ખેલ પરમ સુખકારી.૩૦/૩૬
190 અનિહાંરે-સુની સબ ગોપી શ્રીમુખ બાની, ભઇ રસમગ્ન અધિક હરખાની;૨૭/૩૬
191 અનિહાંહાંરે અલબેલા મોહન ઘેર આવો, ૧/૪
192 અનિહાંહાંરે આવો જાદવ જોયા જેવા, ૨/૪
193 અનિહાંહાંરે ઝૂલે હિંડોળે કાન રંગીલો ૧/૨
194 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
195 અનિહાંહાંરે ઝૂલો સુંદરશ્યામ વિહારી, ૧/૪
196 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે ઘનશ્યામ, ૩/૪
197 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે છેલ ગુમાની, ૪/૪
198 અનિહાંહાંરે પ્યારો હિંડોળે વિરાજે ૨/૨
199 અનિહાંહાંરે મનમોહન પ્રીતમ પ્યારા, ૪/૪
200 અનિહાંહાંરે વાલી લાગે વાલા તારી વાણી, ૩/૪
201 અનિહોરે બિરજ રહી તુંમકું રે, ૪/૮
202 અનિહોરે સનેહિ શામળા સોરઠવાસી શ્યામ નેહ નિભાવણ નાથજી છોજી પૂરણકામ ૧/૪
203 અનિહોરે સોરઠિયા સાયેબા સોરઠના શિરદાર, સોરઠ ગાતા સાંભરો, શ્રીધર્મ કુમાર. હોરે ૩/૪
204 અનિહોરે સોરઠિયા, નાથજી નવ રહિએ દૂર સનેહ ભર્યા આવી ભેટ્જો ૪/૪
205 અનિહોરે સોરઠીયા શ્રી હરિ તજી સોરઠ દેશ; કયાં રે વસ્યા અલબેલડા તમે નટવર વેષ; હોરે ૨/૪
206 અનુજ ઉદાસી કહતયૌ બદનસેં, કહાં ગયે શ્રી ઘનશ્યામ રે ભૈયા, ૧/૧
207 અનુપ ઇડર દેશમાં પુર ટોડલા પ્રખ્યાત છે, ૧/૧
208 અનુપમ ગામ છે શુભ આખુ રે૨/૨
209 અનુભવની રે ઉઘાડીને આંખ્ય સંત ચિંતામણી સેવીયે..૩/૪
210 અનુભવી આનંદમાં, ગોવિંદ ગાવે રે, ૪/૪
211 અનુભવી આનંદમાં, બ્રહ્મરસના ભોગી રે;૧/૪
212 અનુભવીને અંતરે ઉત્સાહ ભારી રે ૧/૧
213 અનુભવીને અંતરે, રહે રામ વાસે રે;૩/૪
214 અનુભવીને આપદા, અંતરથી ભાગીરે;૨/૪
215 અનેક ગુણ કર્યા તમે અમને, તે વાલમ નહિ વિસારું, ૬/૧૨
216 અનેક જનમનાં મારા પૂન્ય ઉગીયાં૩/૪
217 અન્નકૂટકો આયો ઉત્સવ, અન્નકૂટકો આયો;૧/૪
218 અન્ય પદારથ પ્રભુ વિના, તેમાં પ્રીતિ ન હોય લગાર; ૧/૧
219 અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪
220 અપની કર લીની અલબેલે આજ મોકુ..૪/૪
221 અપને લાલકું સીખ લગાયકે બરજ જસોદા રાની૩/૪
222 અપનો બીરદ બિચારો નાથ, ૨/૪
223 અપરાધી હું ઘણો આપનોરે , નિર્લજ છું નહીં લાજરે.૨/૪
224 અબ અખિયનકો ફલ પાયે. મનુષ્ય દેહહુકો જો લાવ, સબહિ મેરે આયે. .૪/૪
225 અબ આય સહજાનંદ સુખકંદ સલૂની મૂર્તિ મોરે ઉરવસી, તન પહેરકેજામો જરકસીયો; હો કટી તટપે પટકસી ૧/૪
226 અબ એસી મોય ટેવ પરી રે, ટેવ પરી મોય ટેવ પરી રે૩/૪
227 અબ કહાં દરશન પાવું ગિરધારી રે, ..૨/૪
228 અબ કહાંરિ પોકારેં જાય નંદરાની, નંદરાની પ્યારી નંદરાની૨/૪
229 અબ કુન શામ મિલાવે સખિ, હમ અબ કુન શામ મિલાવે રે. ૩/૪
230 અબ કેસેં કરીહુંરે પ્યારે બિના મોયે પરત ન ચેના;૪/૪
231 અબ કોન તોસે જોરેરે જીયા જોરેરે;૨/૪
232 અબ ક્યું ધિર ધરુંગી શામ બિન, અબ ક્યું ધિર ધરુંગી ૪/૪
233 અબ તો કનૈયા, રખું નેનનને રે હો...૪/૪
234 અબ તો નહિં છોડું મુરારી૪/૪
235 અબ તો નાથ નિભાઇ લીજે, ૪/૪
236 અબ તો મોય હાં, અબ તો મોય લગન લાલનસેં લગી.૧/૪
237 અબ તો સનેહી સુધ લીજે જરી૧/૪
238 અબ તો હમ પ્રીત અચલ મોહન સંગ જોરી;૪/૪
239 અબ ધર્મકુંવર કહાં બીલમાયે૧/૬
240 અબ ધર્મકુંવર બિસરત નાઇ;૩/૬
241 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બિના અબ ન જીયુંગી૪/૪
242 અબ નહિ છોડું ચરન સરોજ, એ ચરનસરોજ, ૨/૪
243 અબ નહીં છાંડુ ચરન સરોજ નાથ, મન ક્રમ વચ કર ગિરિધર શ્રી હરિ૧/૬
244 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
245 અબ ના સુનુંગી તેરી બાંસુરીકી તાન; ૩/૪
246 અબ પનિયાં ભરન કેસે જાઉં, સાંવરે બિચમેં ધૂમ મચાઇ.૨/૪
247 અબ ભયહારી ઘનશ્યામ વરી જાવું રે, ૨/૪
248 અબ મેરો ભાગ્ય ઉદે ભયો આઇ, ..૪/૪
249 અબ મેરો ભાગ્ય ઉદે ભયો હે બેની ૩/૫