આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભક્ત, હરિજન   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
2 અનુભવી આનંદમાં ગોવિંદ ગાવે રે ૪/૪
3 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
4 અલબેલાજી લાગી આંખડલી રે..૪/૪
5 અંતરમેં ગિરિધારી ધરેરી મેં તો અંતરમેં ગિરિધારી ૩/૮
6 આલી આજ છે દશેરાવો રે, રૂડો રળિયામણો રે ૨/૪
7 આવા વિચારો તમે આપ્યા છે સ્વામી, ૩/૪
8 આવો આવો અલબેલડાજીરે, મોહન કરો મેર રે, ૧/૪
9 આવો આવો સુંદર શ્યામ, ભુવન મારે ડોલતા રે લોલ ૫/૮
10 આવો રાજીવ લોચન રંગ રસિયા, જોઉં સુંદર મુખ પૂરન શશિયા ૧/૪
11 આવો રે વહાલાજી વારી, મોરલી વજાતા રે ૬/૮
12 આવો હિંડોળે ઝૂલાવું મેરે મીતહો મીત, ૪/૪
13 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
14 એકવાર મંદિર આવો વહાલાજી મારે, એકવાર મંદિર આવો, ૧/૪
15 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેની, ઉખડે નહીં કોઈની ઉખાડી રે ૪/૪
16 ઓરડા લીપાઓ ઓસરી લીપાઓ પ્રથમ શ્રી ગણેશ બેસારો રે, મારા ગણેશ દુંદાળા ૧/૧
17 ઓરા આવો રે મારા લેહેરખડા વનમાળી ૧/૪
18 કદમી નોકર નારાયણકો, એહી નોકરી મેરીરી;૪/૪
19 કનૈયા મેરા યારવે, કરી રાખું ઉર હારવે ૧/૪
20 કહા કહું હરિ કરુણા તેરી ૧/૪
21 કાનકુંવર ચિત્તચોર, લિયોરી મેરો કાન કુંવર ચિત્ત ચોર ૨/૮
22 કાનકુંવર મન ભાયે, આલી રે મેરે કાનકુંવર મન ભાયે ૧/૮
23 ગુણવંતા ગિરિધારી લાલ, મંદિર મારે આવોને ૪/૪
24 ગુરુ પરમેશ્વરરે, જે સેવે સાચે મને, ૫/૮
25 ઘનશ્યામ ચાલો ચાલો ચાલો, રમવા માટે ચાલો ચાલો; ૧/૧
26 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઇકું ના નમે ૪/૪
27 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
28 ચાલો ચાલો રે, સૈયુરનો સાથ, વહાલાની આવી છે વધામણી ૧/૪
29 ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા, ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા ૧/૪
30 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
31 છાંડીકે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓરકો જો જપું નામ;૨/૪
32 છેલ તમ પર વારી શામળિયા રે..૩/૪
33 છોગાવાલા હો છેલ મારા જીવન પ્રાણ છો રે ૧/૪
34 જન સોઇ મતવાલા, લગ્ન મગનહે, પીવત પ્રેમ પિયાલા૩/૪
35 જાગો રે રસીલા છેલા , સહજાનંદ હરિ પ્યારા રે૧/૪
36 જાણી જાણી છબીલા તારી વાતડી ઘણી કીધી છે મુજને ઘાતડીજીરે ૭/૮
37 જીવું છું જોઇને સલૂણા મારા છેલા..૨/૪
38 જુગતિ તમારી રે મેં જાણી, કીધી તમે કુબ્જાને પટરાણી ૩/૪
39 જોને જોને રે રસિયાજીનું રૂપ, સાહેલી શ્યામ પધારિયા ૪/૪
40 જોયું સર્વે જગત તપાસી રે રઢ લાગી, એક પુરુષ દીઠા અવિનાશી રે ૨/૪
41 જોર તેહારી, છબી છેલ ગુમાની ૪/૪
42 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે ૩/૪
43 તમ પર વારી રે વહાલા નૌતમ સુંદરવર નંદલાલા ૧/૪
44 તમને ભાવે કરીને અમે તેડીએ રે, આવોને અમ પાસે ૨/૪
45 તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે ૭/૯
46 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
47 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૧/૧
48 તીન પુરુષનકું ધન્ય હે જીન જાને જગદીશ, રસિક શિરોમનિ શામકું, ૧/૧
49 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
50 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઈ, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ દયાનિધિ ૪/૪
51 તુમ બીન કુન સગો હરિ મેરો ૨/૪
52 તેરે દ્વાર પડયો ગુન ગાઉં રે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ ૨/૪
53 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
54 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
55 ધર્મકુળ તજીકે, દુજેકો જો શરનો લઇ હું જાઇકે ૧/૪
56 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણજી, તમે ભક્તપતિ ભગવાન, એ વર માગું છું ૪/૪
57 નટવર શ્યામશરીર, મીલેરી મોકું નટવર શ્યામશરીર ૫/૮
58 નથી આવ્યા ને આવશુ ક્યાથી રે૮/૮
59 નરનારાયણ વાસુદેવ હરિ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મુખ કહીયે; ૧/૧
60 નરનારાયણ શ્યામ પિયાકો, મેં હું સંત સિપાઇરી.૨/૪
61 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
62 નંદના લાલા, તમે ઓરા આવો..૧/૪
63 નાથ ન મેલું વેગળા જીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
64 નાથ નમેરી કેમ થયાજીરે, ગુણસાગર ઘનશ્યામ રે ૨/૪
65 નારદ એસે સંત સદા મોય પ્યારા.૨/૪
66 નારદ ઐસી સાચે સંતકી રીતિ.૪/૪
67 નારદ મેરે સંતસે અધિક ન કોઇ.૩/૪
68 નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ; ૧/૨
69 નેનુંકે મારે તીરવે, ભઇ હીયરે મેં પીરવે ૩/૪
70 નેંનનમેં હો નેંનનમેં રહો, ઘનશ્યામ પિયા ૨/૪
71 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુન્હા કરીને માફ ૧/૨
72 પાયકે શ્રી કૃષ્ણ પિયા, ઓરસે જો જોરૂં જીયા;૪/૪
73 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ ૧/૧
74 પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ, જેથી મને સૂઝે મારી ભૂલ ૧/૧
75 પ્રાણ પ્રીતમકે પાસ, ચલોરી આલી પ્રાણ પ્રીતમકે પાસ ૭/૮
76 બદ્રીપતિ નરનારાયણકો, દ્વાલિબંધ કહાવુંરી૧/૪
77 બેની દશરાવો આવ્યો રે, વધાઇ વાંટીએ રે ૩/૪
78 બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નરનારી હરિજન૩/૪
79 ભક્તવત્સલ હરિ બિરુદ તિહારો..૨/૪
80 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
81 મત ઉદ્ધવ વિના, ઓર ઠોર મોય સત્ય પ્રતીત ન આવહી ૨/૪
82 મત મોરો કાન મોરી બાઇયા હોરી ખેલતહી નંદલાલ પિયે ૪/૪
83 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ એકવાર તને એમ થાય કે વાહ મારો ભકત ૧/૧
84 મનડું મોહ્યું છે મારું, નંદને દુલારે રે ૨/૮
85 મનોહર મૂર્તિ તારી;મૂર્તિ તારી લાગે છે પ્યારી, હૈયા કેરા હાર હો પ્યારા૪/૪
86 માધવરે મારે ઘેર આવો, મારે ઘર આવો હસીને બોલાવો, ૪/૪
87 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
88 મારા વાલાજી શું વાલપ દીસે રે; તેનો સંગ શીદ તજીએ ૧/૧
89 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
90 મારે ઘેર આવજો રે કાના, શાને તમે રહો છો છાનામાના ૪/૪
91 મારે ઘેર આવજો રે વહેલા, ગિરિધર શું થઇ બેઠા ઘેલા ૨/૪
92 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
93 મારે મંદિર આવો માવ રંગભર રમીએ રે ૮/૯
94 મારે હૈડે રે હેલી હરખ ન માય, પધાર્યા સુંદર શ્યામળો ૩/૪
95 મુજને લાગી રે નટનાગર તારી માયા ૨/૪
96 મુને લાગી તમારી આંખડી રે, મોહન મરમાળા ૪/૪
97 મેરે અંતરતે, ધર્મ વંશકી, દ્રઢતા કબહુ ના ટરે ૩/૪
98 મેરે તુમ બિના ઓર ન કોઈ રે, સત્ય કહું સો ખાઈ નાથ ૩/૪
99 મેં ચાકર નરનારાયણકો, ધડક ન મનમેં ધારુંરી;૩/૪
100 મેં જનહિત ભૂપર ફિરું, ઉધો મેં જનહિત ભૂપર ફિરૂં૩/૪
101 મેં તો સર્વે સંગાથે તોડી રે સાહેલી, એક જગના જીવન સાથે જોડી રે ૧/૪
102 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
103 મોકું નેહ લગા નંદલાલ, પ્યારા તેરી પાગમેં ૪/૪
104 મોટીબાના રે, જેવો મુજને વૈરાગ્ય વિવેક થાય૪/૪
105 મોટો મહિમા રે, રે, જગમાં હરિજનનો, .૩/૪
106 મોરલીવાલા હોમાવ મીઠીમીઠી વાઓ મુખ મોરલી રે ૩/૪
107 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
108 મોહન મોલીડું રે તારું મનડે મારે ભાવ્યું ૩/૪
109 મોહનને ગમવાને ઇચ્છો માનની, ત્યાગો સર્વે જૂઠી મનની ટેક જો ૧/૪
110 રંગભીના હો કાન વહાલપની કરીએજો વાતડી રે ૪/૪
111 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
112 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
113 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
114 લટકાળા નંદલાલ રે રંગ ફાગ રમાવો ૨/૪
115 લટકાળા હો લાલ લટકે તારે મન મારું લીધેલું રે ૨/૪
116 લોચનિયે તેરે લાલવે, મેરે જીયકે ધન માલવે ૨/૪
117 વડતાલવાલે શ્રી હરિકૃષ્ણ બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ ૧/૧
118 વડતાલવાસી તમારો પ્યાર, મળ્યો છે મુજને વારવાર; ૧/૧
119 વહાલા દશરાનો દહાડો રે, ચાલો ઘોડે ચડી રે ૪/૪
120 વહાલા લાગો રે વ્રજજીવન નવલ વિહારી ૪/૪
121 વહાલા વિજયાદશમી આવી, આસુપખ અજવાળો રે ૨/૪
122 વહાલાં લટકાં તમારાં જોઇને રે, કાનજી કોડીલા ૩/૪
123 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
124 વિજયાદશમી કુંજવિહારી, આજ સપરમો દહાડો રે ૧/૪
125 વિતાવશું જીવન હરિગુણ ગાનમાં અમૃતમય ભક્તિ રસ પાનમાં ૧/૧
126 વ્રજના જીવન, તમ પર વારી..૩/૪
127 વ્હાલા લાગે મને પ્યારા લાગે, ભક્તિમાતાના બાળ રે ૧/૧
128 વ્હાલા સુંદર શ્યામ સુજાણ મારે ઘેર આવો રે ૫/૯
129 શામળિયા ચિત્ત ચોર રે. મેરે અંગન ખેલો ૧/૪
130 શામળિયા સલૂણા કેરા, હું તો રૂપમાં લોભાણી રે ૭/૮
131 શું કરશે સંસારી કહીને રે હરિ વરિયા, ચાલી જગ માથે પગ દઈને રે ૩/૪
132 શ્યામ દ્રગનસેં દૂર, ન મેલું મેં તો શ્યામ દ્રગનસેં દૂર ૮/૮
133 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
134 શ્યામ રે સલૂને, પિયા જાદુ તેરે દ્રગમેં ૨/૪
135 શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની, શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની,૧/૪
136 શ્યામસુંદર સુખ દેન, વસેરી ઉર શ્યામસુંદર સુખ દેન ૪/૮
137 શ્રીજી આવ્યા છે બ્રહ્મધામથી સહજાનંદ સ્વામી સંતો લાવ્યા છે નિજધામથી સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
138 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
139 સખી ભરીએ રે મોતીડાના થાળ, વધાવા જઇએ શ્યામને ૨/૪
140 સખી, આજ વિજયાદશમી રે, શોભા જોને શ્યામની રે ૧/૪
141 સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા ૧/૧
142 સજની શું કહીયે રે સુખની વારતા રે વાલે મુને આપ્યું એકાંતમાં આજ ૪/૪
143 સત્સંગી સૌ પરમ વિવેકી, ગ્રહી ત્યાગી નરનારી રે;૧/૪
144 સમજાવો મને સમજાવો, વાલા તમારો મહિમા સમજાવો ૧/૧
145 સમડી પૂજન કરો શ્યામળા, વિજયાદશમી આવી રે ૩/૪
146 સર્વે ક્રિયા તો એક તમે જ કરો છો, ૪/૪
147 સહજાનંદજી સનેહી જીવનપ્રાણ છે જો, ૩/૪
148 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
149 સાચું કહો શામળિયા વહાલા, જાગ્યા કેને સંગેરે ૮/૮
150 સાંભળ બેની હરિ રીઝયાની રીતડી, મોહનવરને માન સંગાથે વેર જો ૨/૪
151 સુંદર શ્યામ છબીલે છેલે ગઢડું ઘેલું કીધું રે ૧/૧
152 સુંદર શ્યામ સુજાણ, લખેરી મેં તો સુંદર શ્યામ સુજાણ ૬/૮
153 સ્નાન કરીને શ્યામળા, આવો જળ બારા ૪/૪
154 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
155 હરિજન સંગે રે રહે હરિ તરત મળે ૪/૪
156 હરિજન હોય તે હરિને ભજે રે વ્રત એકાદશી તે કેદી નવ તજે રે..૨/૪
157 હાં રે નંદજીના હો લાલ, વહાલા મારે ઘેર તમે આવજો ૧/૪
158 હાંરે હો મેં, વારી તોપેં, સુંદરશ્યામ રે..૩/૪
159 હાંરે હો લાગી મેરી પ્રિયે સંગ પ્રીત રે ૪/૪
160 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪
161 હેલી આજ દિવસ રળિયામણો, હેલી આજ દિવસ રળિયામણો ૨/૪
162 હો મારુડાજી ચાલો ધીરા ધીરા, નવલ કુંવર છોજી નંદજીરા ૩/૪
163 હો વનમારી, તેની નજર ઠગારી ૩/૪
164 હો સાયબાજી, મનડો મોયો..૪/૪
165 હો સુંદર શ્યામ મારે મોહોલે આજો રાજ, મારે મોહોલે આજો રાજ ૧/૪
166 હો હરિ તુમ સાચે સુખદાતા ૩/૪
167 હો હરિ તુમ સાચે હિતકારી ૪/૪
168 હોય મેં શ્રી કૃષ્ણદાસ, ઓરકી જો કરૂં આશ;૩/૪