આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સ્નાન, નહાવું,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ શ્રી હરિને સંતો સ્નાન કરે છે સ્નાન કરે છે મારૂ હૈયુ ઠરે છે ૧/૧
2 આજ સખી ઘનશામ જોયા જમુના તીરે રે.....૩/૪
3 કહું કુંડળની કથાય, હરિ રાજી થયા રાજી એ તો મામૈયાને માથ ૧/૧
4 કોડીલો ઝીલે રે છેલો કાનજી રે, નિર્મળ રૂડાં જમુના કેરાં નીર રે ૪/૪
5 ખેલે જમુનામાં નંદદુલારો રે, મોહન વનમાળી ૬/૮
6 ગંગા નહાને ચલે હરિ છેલા રે..૨/૪
7 ઘેલા જળથી સ્નાન કરે છે, સહજાનંદ ૧/૧
8 જમુનામાં ઝીલે રે સુંદર શ્યામળો રે, સર્વે ગોવાલીડાને સાથ રે ૩/૪
9 જલમેં ઝૂલત શ્યામળો, બ્રજરાજ બિહારી ૧/૪
10 જળજાત્રા જદુરાયની, સખી જોવા ચાલો ૨/૪
11 નટવર જમુનાના નીરમાં, ન્હાય છે નવરંગી ૩/૪
12 નાય છે નાય છે નાય છે રે વ્હાલોરે ૧/૧
13 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
14 નેણાં લોભાણાં મારાં નેણાં લોભાણાં, જોઇ છેલા ઘનશ્યામને રે.૪/૪
15 નૌકામેં ઘનશ્યામ, વિરાજત નૌકામેં ઘનશ્યામ;૨/૪
16 બાજોઠ કનક તણે આવી બેઠા નીર ગરમ હરિ નહાવાને ૩/૪
17 મારા કેસરભીના કાન રે, ઉભા ગંગાજીને તીર ૨/૨
18 રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર;૯/૯
19 રૂડા લાગો છો નટવર નાતા રે, પ્રીતમજી પ્યારા ૭/૮
20 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, ૧/૧
21 વ્હાલો સ્નાન કરે રે, મારું હૈયુ ઠરે રે ૧/૧
22 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, આવ્યા મુનિ ઉમંગમાં રે૩/૪
23 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
24 શ્યામ પધાર્યા ઘનશ્યામ પધાર્યા, ઝીલવા જમુના નીરમાં રે.૨/૪
25 સખી ધન ધન જમુનાનાં વારિ રે, ખેલે ખાંતીલો ૮/૮
26 સખી ન્હાવા પધારે છે વ્હાલો, દિવ્ય મૂર્તિ રસિક ધર્મલાલો, ૧/૧
27 સંત સરોવરમા સર્વે સંતો, શ્રીજીને સ્નાન કરાવે ૧/૧
28 સ્નાન કરીને શ્યામળા, આવો જળ બારા ૪/૪
29 હાં રે સખી ના’વા પધારે મહારાજ રે, જીવન જમુનામેં ૪/૪
30 હું તો ગઇ'તી જમુના પાણી રે, દીઠો ડોલરિયો ૫/૮