આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દેહ, તન, શરીર, કાયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે૪/૪
2 જગતમેં જીવના થોરા મ ભૂલે દેખી તન ગોરા ખડા શિર કાલ સા વેરી ૧/૪
3 જીવન ધ્યેય તારો શું છે જીવલડા શા માટે ધરતી પર તું આવીયો રે, ૧/૧
4 દુનિયાનુ સુખ ને દેહતણુ સુખ આ સુખ તો વાલાજી તુંથી કરે છે વિમુખ ૩/૪
5 પ્રાણી સમરો શ્રી ઘનશ્યામને ૧/૪
6 ભજન કર ભજન કર ભજન કર ભાવથી સહજાનંદ શ્યામનું ૧/૧
7 ભજી લે મનભાવથી રે, પ્રભુ નામ સમરને ઘડીપળેજી ૧/૧
8 મનુષ્ય દેહ દેવતાને દુર્લભ, તે તારે આજ આવીરે..૩/૪
9 મનુષ્યનો દેહ મોંઘો નહિ મળે ફરી ૧/૪
10 મળ્યો મનુષ્ય દેહ ચિંતામણિ રે, તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય ૨/૪
11 માણસનો અવતાર મોંઘો, નહીં મળે ફરી, માન મરડાઈ મોટપ મેલી ૩/૪
12 મોક્ષમાર્ગમાં મોટું વિઘન પોતાના દેહને જાણો ૧/૧
13 યા તન નહીં તેરો રે મુરખડા હરિ ભજ સાંજ સવેરો રે....૩/૪
14 રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે૩/૪
15 શિક્ષાપત્રી પાળો સહુ શિક્ષાપત્રી પાળો ૧/૧
16 હરિ ગુણ ગાના હરિ ગુણ ગાના, હરિ ગુણ ગાના હરખસેં, ઉર લાઇ અતિ ઉછાવ ૩/૪