આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: છપૈયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો ૧/૧
2 ખેલ કરે બહુનામી, છપૈયામાં ખેલ કરે બહુનામી, ૨/૭
3 છપૈયાકે નિવાસી નમું બાર બાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧
4 છપૈયાથી મહારાજ વહેલા આવજો રે લોલ ૧/૧
5 છેલ છપૈયા પુરમાજી રે, પ્રગટ થયા કરી પ્યારેરે છેલ.૧/૪
6 ધન્ય ધન્ય ભાગ્ય તિહાંરે ધર્મદેવ૪/૪
7 નારાયણ સરમાં નહાવે, છપૈયામાં નારાયણ સરમાં નહાવે, ૩/૭
8 પાતળિયો પ્રાણ થકી સૌને પ્યારો બાલમળી ખેલાવે ધર્મદુલારો..૪/૫
9 પિયરા બસેં હે વિદેશવા એરી એરી સખી,..૧/૪
10 પ્રગટ થયા સુખકારી, છપૈયામાં પ્રગટ થયા સુખકારી ૧/૭
11 પ્રગટ ભયે પ્રભુ પૂરણ કામ૩/૪
12 બલિહારી કૃષ્ણ દિનેશ પ્રગટ્યા પૂરવમાં ૧/૪
13 મંગળ છાય રહ્યો ત્રિભુવનમેં, ૪/૪
14 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, ૧/૧
15 લીલા કરે રંગ લેરી, છપૈયામાં લીલા કરે રંગ લેરી ૪/૭
16 શામળિયો ખેલ ખેલે સખા સાથ છપૈયામાં અનંત ભુવનનો નાથ..૫/૫
17 શોભે સત્સંગના ચાર ચાર ધામ જુઓ કેવા રૂપાળા એ નામ ૧/૧
18 સખી ભક્તિ ધરમના પુરમાં રે હરિ કરે છે સુંદર ખેલ..૧/૪
19 સહુ ચાલો છપૈયા ગામ ધરીને હામ સકલ નરનારી ૧/૧
20 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
21 હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો ૧/૧