આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભજન A ગ્રેડ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
2 અજ્ઞાની તારા અંતરમાં દેખ વિચારી, અંત સમે કોઈ કામ ન આવે ૩/૪
3 અલબેલા આવો મારે ઘેર, કે જાઉં તારે વારણે રે લોલ ૬/૮
4 અંતર દાઝે છે અતિ, અંતર દાઝે છે અતિ, અંતર દાઝે છે અતિ રે ૨/૪
5 આજ આનંદ મારા ઉરમાં, મળી મને મહામોંઘી વાતરે૧/૧
6 આજ મળ્યું ફળ આંખનું, નિરખ્યા નવલ કિશોર..૧/૪
7 આજ સખી સદ્ગુરુ ઘર આયે, મેરે મન આનંદ ભયોરી.૨/૨
8 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, મનોહર શ્રીહરિ રે લોલ ૧/૪
9 આવોને રમીએ આજ, જગના જીવનજી, રસમાં ચતુર છો રાજ ૪/૮
10 આશરો તમારો મારે, આશરો તમારો શ્રીજી તારો કે મારો મારે આશરો તમારો ૧/૧
11 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
12 ઓધાજી અમને શ્યામ રે વિના સુખ ના’વે રે ૨/૪
13 કદીયે ના ધરવું અભિમાન, મરવું એક પલકમાં રે; ભજન ૧/૧
14 કર કર ભજન અખંડ સદ્ગુરુકા, ગાફલ હોય ક્યા સોતા હે;૨/૧૨
15 કારણ રૂપ કહાવે ધરમસુત કારણ રૂપ કહાવે, ૧/૧
16 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
17 કેસે જાઉ પનિયાં બીચ ઠાડો નંદલાલ.2/3
18 કોઉ કામ ન આવે, પ્રભુ વિના, કોઉ કામ ન આવે .૧/૬
19 ક્યા બકબક કરત દીવાના રહની તો નહીં રહતા હે;૮/૧૨
20 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
21 જાવું છે રે જાવું છે રે, જાવું છે નેદાન ૧/૪
22 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ ૧/૧
23 જોગ જુક્તિ જાનત સોઇ જોગી, રહત જગતમેં ન્યારે હે;૧૨/૧૨
24 તારું છોગું મારે આવીને ચિત્તમાં રહ્યું ૧/૪
25 તુમ બીન કુન સગો હરિ મેરો ૨/૪
26 તું સાચો વેપારી રે, મનુવા, તું સાચો વેપારી રે;૩/૪
27 દેખ દેખ દિલ દિલ દીવાના, શિર વેરી જમ દુતા હે;૪/૧૨
28 દેખા સમજ વિચાર જકતમેં, સંતપરમ હિતકારી હે;૧૦/૧૨
29 નમું પ્રેમવતીના પ્યારા, જય જીવન જગદાધારા ૧/૨
30 નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ૩/૪
31 નારાયણ સુખકારી, ભજી લેને નારાયણ સુખકારી;૨/૪
32 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખું રે, નાથજીને જતન કરીને રે ૧/૪
33 પધારો નાથ વાટ જોઈને ઊભી ક્યારની, પધારો નાથ શંકા તજી છે મેં સંસારની ૨/૪
34 પધારોને મોહન મરમાળા, મનમાં ચોંટયા માવજી, વાલા નેણુંના ચાળા ૪/૪
35 પધારોને સહજાનંદ સ્વામી તમે સર્વેનાં અંતરજામી. ૧/૧
36 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુન્હા કરીને માફ ૧/૨
37 પધારોને હરિ દિલે દયા કરી, સામૈયા કરવાને કાજ ૧/૧
38 પરોક્ષ ભક્ત રે પામે નહિ પ્રાપતિ રે, જીવની જરાય જંપે નહિ ઝાળ રે, ૧/૧
39 પંચ ઇંદ્રિયે પંચ પ્રકારરે, જીવ કરેછે જુજવો આહારરે.૬/૭
40 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
41 પ્રગટ પ્રમાણ હરિ બિન પ્રાની, ક્યું જહાં તહાં ભટકંતા હે;૭/૧૨
42 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉંમર ખોઈજી ;૨/૮
43 પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો, શ્યામ સુંદર સુખકારી રે ૨/૮
44 પ્રેમે પધારોને પ્રભુજી પ્યારા પ્રેમે પધારોને શ્રીહરિ મારા ૧/૧
45 બદ્રીપતિ નરનારાયણકો, દ્વાલિબંધ કહાવુંરી૧/૪
46 બલિહારી મેં એસે સંતકી.૧/૪
47 ભજ્ય ભગવાન માન તજ ભાઇ, આ જગ સ્વાસ્થ જૂઠ સગાઇ...૪/૪
48 ભટક ભટક સબહી ભવ ખોયો, અંતર હો ગયા અંધેરા હે;૬/૧૨
49 ભવસાગરનાં નીર તરીને, જાવું સામે તીર, સંતો ભવસાગરનાં નીરજી. ; ૧/૧
50 મનડું રંગાયા વિનારે ભક્તિ ન ભાવે રે ૧/૧
51 મનડું લોભાણું મારું રે, સલૂણો જોઈને, શું કરે સંસારી ખોટા ૩/૪
52 મનુષ્યનો દેહ મોંઘો નહિ મળે ફરી ૧/૪
53 મને મળિયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી ૧/૪
54 મારું તમ સાથે મન મોહ્યું રે, સુંદર શામળિયા ૧/૪
55 મારે મહોલે આવો, હસીને બોલાવો ૧/૪
56 મારે મંદિર પધાર્યા શ્યામ થઈ બડભાગી ૧/૧
57 મીટલડી મારી રે, માવે મુને મીટલડી મારી ૧/૧૨
58 મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે, દા’ડી મારે મુખડું જોયાનું હતું નેમ ૭/૮
59 મોહન મો’લ પધારો રંગભીના રે, મોહન મો’લ પધારો ૩/૪
60 યા તન નહીં તેરો રે મુરખડા હરિ ભજ સાંજ સવેરો રે....૩/૪
61 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું, રૂપ તમારું એક હૃદિયામાં રાખ્યું ૧/૪
62 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
63 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
64 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
65 લટકાળાને લટકે મારું મનડું મોયું બેનીરે, ૩/૪
66 વેરણ રે વાંસલડી વાગી, વાંસલડી વાગી હું ઝબકીને જાગી૧/૪
67 શ્રી નગર હરિ ખેલત હોરી..૨/૪
68 સખી શ્રાવણે સૌ વેલી વન, ત્રણ્ય લીલાં થયાં, ૧૦/૧૨
69 સમજ સમજ બેખબર અજ્ઞાની, મિથ્યા જનમ ગુમાતા હૈ ;૩/૧૨
70 સમર સમર સદ્ગુરુ સાહેબકુ, ક્યા મુખ બક બક કરતા હે;૧/૧૨
71 સહજાનંદ કે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુ જ્ઞાની ૧/૧
72 સહજાનંદ સિંધુ રે દયાળુ દયા તણા રે, ઊલટિયા આજ ન રાખી ઓછ ૨/૪
73 સહજાનંદ હરિ, ભજી લ્યોને સહજાનંદ હરિ ૨/૪
74 સહજાનંદસ્વામી રે ન પ્રગટત આ સમે રે, પ્રાણી કોઈ પામત નહિ ભવપાર રે ૧/૪
75 સહજાનંદસ્વામી રે પોતે પરબ્રહ્મ છે રે ૨/૪
76 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
77 સંત સદા સબ જીવ સહાયક, દિલમેંહી પરમ દયાલા હે;૯/૧૨
78 સુંદર શ્રીઘનશ્યામ મારા, મન મંદિરમાં આવો રે ૧/૧
79 સ્વામિનારાયણ સુમરણ કર લે ભજ્ય નારાયણ ભાઇ ૧/૪
80 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
81 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સમરે દુઃખ જાવે ૬/૭
82 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, યહ સત્ય જાની મેં આજ ૩/૪
83 હરિ બિન કોઈ ન તેરા, સમજ નર હરિ બિન કોઈ ન તેરા રે ૩/૪
84 હરિ મિલે બોરસડી કી છૈયાં, મેં જ્યું ગઈતી જલ ભરને કું ૧/૪
85 હરિ હરિ રટન નિરંતર મુખ તે , ધ્યાન રૂદે ઠહરાને હે;૧૧/૧૨
86 હરિકે હુકમસેં શૂરા અબ મેં અબ મેં હરિકે હુકમસેં શૂરા..૨/૪
87 હવે મારા વહાલાનાં દર્શન સારુ, હરિજન આવે હજારે હજારું ૨/૨
88 હાં રે નંદજીના હો લાલ, વહાલા મારે ઘેર તમે આવજો ૧/૪
89 હાંરે ઐસે સદ્ગુરુ કી બલજાઉ રી૩/૪
90 હો નરનારાયણ સ્વામી, ભજીયે સબ સુખ ધામી, ૧/૪