આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર - સરધાર જી. રાજકોટ, ગુજરાત INDIA- +91(2781)81211, +91 7600058503   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાંમેં જાદુ ભારી ગીરધારી રાજ૧/૪
2 અલબેલા આવો આજ મેરૈયાં લઇને, ઘૃત પુરૂં મેલી લાજ, સમીપે રહીને .૩/૪
3 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
4 અંતે જાવું ઊઠી એકલા રે, સંગે આવે ન કોય, પંડિત રંક ને રાય કે ૧/૧
5 આજ ઠરી અમારી આખડી, ઘનશ્યામ સલૂણા છેલને ૩/૫
6 આજ મારે દિવાળી રે હેલી ! આજ મારે દિવાળી.૩/૪
7 આવેંગે જમ આવેંગે, હરિભજન વિના જમ આવેંગે ૨/૪
8 આવો અલબેલા રંગભરેલારે ચોપે ચાલો મંદિરમાં મહાલો મનોહરમાવ ૪/૪
9 આવો વાલાજી, ઓરા આવો વાલાજી ૨/૪
10 આવો હરિ આંગણિયે મારે, મોહન લઇને મીઠડાં, જાઉં વારણીએ તારે ૧/૪
11 આંગણિયે વાલો આવીને ઉભા અલબેલો..૩/૪
12 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
13 ઓધો મન ભાયો રે.માધો મીત...૨/૪
14 કદીયે ના ધરવું અભિમાન, મરવું એક પલકમાં રે; ભજન ૧/૧
15 કનૈયો મોકુ મારી ગયો નજર કટારી...૪/૪
16 કાદવ કેરાં કુંભ કોડિયાં કડૈયા ને કોઠીજી;૬/૯
17 કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો, ધૂળ પલકમાં થાશેજી;૪/૯
18 કૃષ્ણ શ્રીહરિ, ઊભા રહો જરી, રે નેણાં આગે, મન મારું લાગે ૨/૫
19 ક્રીપા મોયે કીજે, ક્રીપા મોયે કીજે, દરશન દીજે૨/૪
20 ગરજકે ઘન બરસનકું લાગે. ૪/૪
21 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
22 ચડી ચાખડીયે ચાલી આવ્યા ૨/૪
23 ચાલો જોવા શ્રી ઘનશ્યામ, જમુનાને તીરે રે..૧/૪
24 ચાલો રે વાલાજી ચાલ્ય, લટકંતી પ્યારી રે૨/૪
25 ચાલો સૈયરો જીવન જોવા જઇયે રે, નાથ નિરખીને સુખીયાં થઇયે રે ૧/૪
26 છેલકુંવર ઘનશામજી રે. જાદુગારાજીરે,.૧/૪
27 છેલા તારી છેલ છબીલી મીઠી બોલનીરે, ૧/૪
28 છોગલિયે તારે છેલ રે, મોહી છું હું તો છોગલિયે તારે છેલ રે૧/૪
29 જન્મ ધરીને શું શું કીધું, શું શું લીધું ભાતુંજી;૮/૯
30 જયજય કૃષ્ણ હરિ સુખકારે..૨/૪
31 જાવા નૈ દેસાંજી નંદકુમાર..૧/૪
32 જીવનનું મુખ જોઈને સંતો, નેણતણું ફળ લીધું રે ૪/૪
33 જે તન દેખી છાક્યો ડોલે, તે તું દેખ વિચારીજી;૬/૮
34 જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે, તેનાં બધાં પાતક બાળિ દેશે ૧/૧
35 જોઇ રસિયો રુપાળો રંગરેલ રે..૨/૪
36 જોઇ રહી છું પ્રીતમજીની વાટડીજી રે મેં તો ખાંતે ઢળી છે ખાટડીજીરે ૨/૮
37 ઝૂલો ઝૂલો રે કેશરિયાવર હિંડોરડે રે. હું ઊતરું તમે ઝૂલો ગિરધર, હળવેશું ઝુલાવું હરિવર ૩/૪
38 તારા મનમાં જાણે મરવું નથી રે, એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર ૩/૪
39 તારા મુખડાની મોરાર, માયા લાગી રે, મેં તો લોકડિયાની લાજ ૭/૮
40 તારું મુખ જોઇ માયા મુને લાગીરે, પ્રીતમ પાતળિયા.૧૯/૨૪
41 તારું મોલીડું જોઇને, હું તો ઘેલી થઇ.૩/૪
42 તારેંગે સંત તારેંગે, ભવજળમેં બૂડત સંત તારેંગે ૪/૪
43 તીર્થે જાને રે તું તો તીર્થે જાને,..૬/૬
44 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
45 દશ મહિના માના ઉદરમાં, ઉંધે માથે ઝૂલ્યોજી;૫/૮
46 દાટયો રે’ને ચોર દૈવના, શું મુખ લઈને બોલેજી; ૧/૮
47 ધૂન સ્વામિનારાયણ ૧/૧
48 નારાયણ ગાયે સ્વામિનારાયણ ગાયે વાલી વાલી તાળી દોયે કર બજાયે..૧/૨
49 નારાયણ રે નારાયણ રે નારાયણનું નામ ;૧/૪
50 નાશવંત આ દેહ વડેથી, અવિનાશી ફળ લેવુંજી;૭/૯
51 નિમમાં રહે ને તું તો નીરમાં રહેને..૪/૬
52 પછે નહિ મળે રે તુંને પછે નહિ મળે ૨/૬
53 પશુ તણી પંક્તિ મેલાવી, દેહ મનુષ્યની દીધીજી;૮/૮
54 પાઘડી પેચાળી બાંધી વનમાળીરે .;મુને આવી હસીને બોલાવી સુંદરછેલ .૩/૪
55 પાપનો ભરે રે માથે પાપનો ભરે..૩/૬
56 પ્રભાતે ફૂલડીયાં ફૂલે, સાંજે તે કરમાશેજી;૨/૯
57 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉંમર ખોઈજી ;૨/૮
58 પ્રીતમજી પ્યારા જીવું છું તમને જોઈને, મૂરતિ તમારી મરમાળી રે વાલા ૪/૪
59 પ્રીતે ભજો રે પરબ્રહ્મને, સ્વામી સહજાનંદજી ૪/૪
60 પ્રેમ ઘણે કરી પુજીયે રે, રસિયો રાજીવ નેણ ૨/૪
61 બલિહારી ઘનશ્યામ સુંદરની અક્ષરધામના સ્વામી રે ૧/૪
62 બાળપણું તે જીવ અજ્ઞાની, ખબર વિનાનું ખોયુંજી;૭/૮
63 ભજ્યો નહીં ભગવાન મૂરખ જીવતો મર્યો, પેટને અરથે પાપ કરંતા ૧/૪
64 ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની, ઉગરવાનો આરોજી ૩/૯
65 ભૂલી ગયો ભગવાનને રે ગયું જોબન બાળ;.૩/૪
66 ભેટ ભઇરી આલિ ભેટ ભઇરી, નવલ પ્રીતમસેં ભેટ ભઇરી.૧/૪
67 મનની તે આંટી મેલીયે, મરમાળાજી ૩/૪
68 મનમોહન મંદિર આવો રે, વાટડી જોઉ છું વનમાળી, ૧/૮
69 મનુષ્ય દેહ ધરીને મૂરખ, તેં શું કરી કમાણીજી ;૪/૮
70 મરમાળી મૂર્તિ માવની, પ્યારી પ્યારી લાગે પ્યારી રે૩/૪
71 મળ્યો મનુષ્ય દેહ ચિંતામણિ રે, તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય ૨/૪
72 મંદિર મારું મેલીને અળગા આઠુ જામ, જીવન જાશોમા ૪/૪
73 માઇરી રસિક રસિલે નેના, રસ બરસત સેના, રસ ભરે બેનાં બોલત શ્યામ૨/૪
74 માણસનો અવતાર મોંઘો, નહીં મળે ફરી, માન મરડાઈ મોટપ મેલી ૩/૪
75 માંકો ચિતડો ચોરાણો થાંકી ચાલમેંજી, ચલની થાંકી શિરપર વાંકી પઘીયાં સુંદરશોભે ૨/૪
76 મુને મારો માં મોહન આંખડલી રે, અળવ કરો છો અલબેલા આજ તો .૪/૪
77 મૂરત માધુરી દ્રગન બસી મૂર. બિહારી છબી પ્યારી દ્રગન બસી૫/૮
78 મેરો ચિત્ત ચોરી ગયો શ્રી ઘનશ્યામ, ૧/૪
79 મેં જાઉં બલિહારી શ્રીઘનશ્યામકી, મૂર્તિ મનોહર પ્યારી..૪/૪
80 મોહન તમને મળવાને તલફે મારું મન, મંદિર માલોને ૧/૪
81 રસિયાજી રે, રસિયાજી વાળો રસની રેલ, ચિત લેવા રસ ચહાય છે. રસિયાજી ૮/૮
82 રહેજો મારી આંખડલી આગે, નીરખી તમને નાથજી, મારી ભૂખડલી ભાંગે ૨/૪
83 રંગ લાગો રે મારે રંગ લાગો, રસિયાજીનો મારે રંગ લાગો.૩/૪
84 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
85 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
86 લગી મોય પ્રાણજીવન તો સેં પ્રીત.૩/૪
87 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
88 લાગી મુને આંખડલી તારી લાગી મુને આંખડલી તારી, કાળજ કોરીને ભીંતર પેઠી, દર્દ દીએ એ ભારી. ૨/૪
89 લાડીલે મારૂં, લટકું કરીને લટકું કરીને મન લીધું..૨/૪
90 લોકમાં તો સહુ સાથે મારે લેણું, બોલાવે છે સત્સંગનું દઇ મેણું. ૪/૪
91 વાલા આવો પૂછું વાતડલી વાલા આવો પૂછું વાતડલી, મન ગમતા વર તમને મળીને, ઠારૂં છાતડલી. ૩/૪
92 વિષય વિકાર જેણે કીધલા, તેને દુ:ખ અપારજી ૨/૪
93 વૈરાગ્ય વસે રે જેના ઉરમાં, બળતો લાગે સંસારજી ૩/૪
94 શામરો સુજાન પિયા લાગત અતિ પ્યારો;૩/૪
95 શેરી મેં ચાલ્યા આવેજી દેખી મનુષ્ય મોહ પાવેજી..૩/૬
96 શ્યામ સલૂણો આવ્યા શ્યામ સલૂણો ધન્ય ઘડી છે આજનીરે ૩/૪
97 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
98 સખી વાત વિતી કહું મારી, મળ્યા વાટમાં કુંજવિહારી ૨/૨
99 સજની શું કહીયે રે સુખની વારતા રે વાલે મુને આપ્યું એકાંતમાં આજ ૪/૪
100 સત્સંગી સૌ પરમ વિવેકી, ગ્રહી ત્યાગી નરનારી રે;૧/૪
101 સહજાનંદ શુભ નામ. રટો, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણરે .૪/૪
102 સહજાનંદ સુજાન ભેટી ભ્રમણા ભાંગી રે....૧/૪
103 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
104 સાંવરી મૂરત મન બસગઇ રે, હો મોરી ગુંયા, ૨/૪
105 સુંદર શોભાનું ધામ છેરે, નટવર રાજીવનેણ .૪/૪
106 સ્વપ્નું સમજો રે આ સંસારને, દુ:ખ દરિયો વિશાળજી ૧/૪
107 સ્વામિનારાયણ નામને જે જપે રે, ૪/૪
108 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
109 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
110 હરિકૃષ્ન ચરન સેવા પ્રતાપ બલ, કહાં બરનું અતિભારી૪/૪
111 હરિકૃષ્ન સાંવરેકી, ચલની ઉતાવરેકી ૪/૪
112 હવે મારા હઇડામાં હરખ ન માય રે ..૪/૪
113 હાં રે સખી ના’વા પધારે મહારાજ રે, જીવન જમુનામેં ૪/૪
114 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે; ૬/૮
115 હો સાંવરે તોંસેં લગી મોરે યારી, ૪/૪