આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: મધ્યમ લય હીંચ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાન અંધારુ રે સખી સર્વે ટળ્યું રે આવ્યો અતિ ઘોર નિશાનો અંત૨/૪
2 અનુભવી આનંદમાં, બ્રહ્મરસના ભોગી રે;૧/૪
3 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
4 અમે મૈયારા રે ગોકુળ ગામના ૧/૧
5 અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે તમ પર વારી રે તારે નેણે તે નંદકુમાર રે, મોહી વ્રજનારી રે ૧/૪
6 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
7 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
8 અલબેલો રે અલબેલો. છોગાવાલો રે છેલછબીલો રે.૩/૪
9 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
10 અંતે જાવું ઉઠી એકલા રે સંગે આવે ન કોઇ, પંડીત રંકને રાય કે ૧/૧
11 અંતે જાવું છે ઉઠી એકલા હો જાણજે, સગાં ન આવે કોઇ સાથ રે ૨/૪
12 આગે અસ્વારીને આંબલો, વાંસે મુનિનાં વૃંદ;૩/૯
13 આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છેઃ ૧/૧
14 આજ ગઇતી કાલિંદીને તીર રે ભરવાને પાણી રે મેં તો જોયા ત્યાં બળભદ્ર વીર રે ૩/૪
15 આજ પૂનમ સપરમો દન ચાલ સખી વરતાલે ૧/૧
16 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
17 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટે વેહેતાં..૧/૮
18 આજ મેં તો ભેટ્યા રે, અંકભર પ્રગટ હરિ ૧/૪
19 આજ શરદ પૂનમનો ચંદો રે, અતિશે શોભે આકાશે ૧/૪
20 આજ શ્રી હરિને સંતો રાસ રમે છે ૧/૧
21 આજ શ્રી હરિને સંતો સ્નાન કરે છે સ્નાન કરે છે મારૂ હૈયુ ઠરે છે ૧/૧
22 આજ શ્રીજી મહારાજ ભલે આવીયારે;૧/૪
23 આજ સાહેલી ઘનશ્યામની રે, શોભા વર્ણવી ન જાયે૧/૪
24 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઇ ગયાં; ૧/૧
25 આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી, મારો પ્રભુજી પધાર્યા ૧/૫
26 આજની ઘડી રે, ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી ૧/૧
27 આવજો આવજો આવજોરે, વાલા આજ અમઘેર આવજો, ૧/૮
28 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
29 આવું તારું ધન રે જોબન ધૂળ થાશે, કંચન જેવી કાયા તે રાખમાં રોળાશે૧/૧
30 આવો આવોને સુંદર શ્યામ મારે ઘેર આવોરે, ૧/૪
31 આવો મનોહર મનહરતા, મનહરતા લટકાં કરતા.૪/૪
32 આવો મારા મોહન મીઠડા લાલ કે જોઉ તારી મૂર્તિરે લોલ૨/૮
33 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, ૧/૪
34 આવોને ઓરા છેલ છબીલા મારી શેરીએ આવોને ઓરા હેત કરીને સામું હેરીએ ૧/૪
35 આવોને શ્રીજી મહારાજ મારે ઘેરે આવોને શ્રીજી મહારાજ ૧/૧૦
36 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
37 એ ચરણનારે ભોગી, શિવ સનકાદિક શુક જેવા જોગી૫/૬
38 એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો, ૩/૪
39 એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ, ૧/૯
40 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
41 એકવાર મંદિર આવો વહાલાજી મારે, એકવાર મંદિર આવો, ૧/૪
42 એકાદશી થઇ એ વાત સર્વે જાણો રે એના વ્રત કેરી રીતભાત ઉરમાં આણો ..૧/૪
43 એવા સંત તે હરિને ગમે, હાંરે વહાલો પ્રેમે તેને સંગ રમેરે, ૨/૪
44 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
45 એવી જાત્રા રે કરવી છપૈયા ધામની ૧/૧
46 એવી ધન્ય ધન્ય માતા અંજની, ધન્ય ધન્ય રે કાંઇ કેસરી તાત ૩/૪
47 એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ;૪/૯
48 ઓરા આવો છેલ છબીલા..૧/૪
49 ઓરા આવોને ધર્મકુમારરે, રાખું મારાં નેણામાં, ૯/૧૪
50 ઓરા આવોને નાગર નંદના રે ૨/૮
51 ઓરા આવોને સુંદર શ્યામ આંખડલીમાં રાખુંરે, ૧/૪
52 કનક છડી લઇ કરમાં રે, ઉભા હિંડોળે નાથ; ધર્મસુત લાડીલો રે૪/૪
53 કર પ્રભુ સંગાથે દ્રઢ પ્રીતડી રે મરી જાવું મે'લીને ધનમાલ,..૧/૪
54 કરુણાના સાગર કુંવર ધર્મના જો, ૨/૪
55 કરું પ્રથમ પ્રણામ સંભારીરે, સહજાનંદ સ્વામી૧/૧
56 કહે પ્રભુજી સુણો સહુજનો આ કથા લખ્યા લેખ લલાટે તે ભુસાય નહિ, ૧/૧
57 કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કીધી વશ કાન ગોવાળે ૩/૪
58 કાના નેણે તારે કીધાં મુને કામણિયાં.૨/૪
59 કાને મુને કીધી ઘેલી, હાથ રહ્યું ન મન હેલી રે .૩/૪
60 કાળનાં ગડે નગારાં કાળનાં ગડે..૧/૬
61 કાંઇ રઢ લાગી મારા રાજને રઢીયાળાજી ૪/૮
62 કુંડળ બેઉ રાજે કાનમાં વ્રજ ચંદા રે..૩/૮
63 કોઇ કોઇનું નથી રે, કોઇ કોઇનું નથી રે, ૧/૧
64 કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ રે, મોતિયાવાળો કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ ૮/૮
65 કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે..૧/૪
66 કૌશલ દેશ રૂડું ગામ છપૈયા કૌશલ દેશ રૂડું ગામ રે લોલ ૧/૧
67 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
68 ગિરધારી રે ગિરધારી એની મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે..૪/૪
69 ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો છે ખેલ..૧/૪
70 ગોપી આવોને ગોકુળ ગામની રે લોલ ૧/૧
71 ઘનશ્યામ મારા જાગોને દયાળુ મને તારી માયા લાગી છે માયાળુ ૧/૧
72 ચરણ હરિનારે શોભે જોઇ જોઇ મુનિ મન મધુકર લોભે૪/૬
73 છબીલા છેલ દૂર ફરો છો શીદ ડોલતા છબીલા છેલ અમથી શા માટે નથી બોલતા ૩/૪
74 છેલ છબીલો રે છોગાલો નંદનો લાલો, પ્રાણ સનેહીરે૧/૪
75 છેલા તારું છોગું ભાળી, મોહી છું હું વનમાળી રે.૨/૪
76 છોગાવાલા હો છેલ મારા જીવન પ્રાણ છો રે ૧/૪
77 જનમ સંગાથી વિસાર્યા જગદીશને રે..૧/૪
78 જનમ સુધાર્યો રે મારો, મળીયા નટવર નંદ દુલારો૧/૪
79 જનમ્યા જગમાં જન જાણ જો, હનુમંતારે, ૧/૪
80 જપું તેરે નામકી માલા રે મેં તો ૦, પ્યારે નંદલાલારે, ૩/૪
81 જમો થાળ જીવન જાઉં વારી ધુઓ કરચરણ કરો ત્યારી ૧/૧
82 જમોને જમાડું રે જીવન મારા રંગમાં રમાડું રે...જીવન મારા ૧/૧
83 જાઉં ધર્મકુંવરને વારણેરે લોલ, ૪/૪
84 જાગો જાગો જીવન મેરે ભકિતકે દુલારે પ્રાણ પ્યારે પ્રભુ મેરે સંત કે સહાંરે ૧/૧
85 જાગોની જગજીવન, બોલે પંખીડા વાણી, ૧/૪
86 જાય છે જાય છે જાય છે રે, જોતાં જોતાં જોબન તારૂ જાય છે;૨/૨
87 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
88 જીવન જોવા, ચાલો જીવન જોવા, આવ્યા સુંદરવર શેરીયે રે, ૩/૪
89 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
90 જુવો નેણાં ભરીને આજ રે. શીવજી શોભે છે.૨/૪
91 જે અક્ષરપરપરિબ્રહ્મરે, નેણે નિરખ્યાં, જેનો જાણે વિરલા મર્મરે.૨/૪
92 જેને જોઇયે તે આવો મોક્ષ માગવા રેલોલ, ૩/૪
93 જોઇ છેલછબીલાની ચાલ રે, મન મારું લોભાણું ૩/૪
94 જોઇ રસિયો રુપાળો રંગરેલ રે..૨/૪
95 ઝૂલે છે છેલ છોગાળો હિંડોરામે ઝૂલે૪/૪
96 ઝૂલે પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ , હિંડોળે હેલી રે;૩/૪
97 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નિરખી રાખું નેણાંની કોરે; ૨/૪
98 ઝૂલો નણદીરા વીર ઝૂલો નણદીરા વીર આછી રત આઇ ૧/૧
99 ઝૂલો હરિ હિંડોળે વ્હાલા, નટવર નંદતણા લાલા;૧/૪
100 તમ દીઠે રે દીલડાની દાઝ ટળે છે; ૪/૪
101 તમને ભાવે કરીને અમે તેડીએ રે, આવોને અમ પાસે ૨/૪
102 તમે એક સાભરો ને બીજુ ભૂલવાડો તમારી સ્મૃતિમાં મને શ્રીહરિ જીવાડો ૧/૧
103 તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું ૧/૧
104 તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી ૧/૮
105 તારા મનમાં જાણે જે મરવું નથી રે એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર..૩/૪
106 તારી નવલ છબી નંદલાલ રે પ્રીતમ પ્યારા રે હું તો નિરખીને થઇ છું નિહાલ રે ૪/૪
107 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
108 તારું મુખ જોઇ માયા મુને લાગીરે, પ્રીતમ પાતળિયા.૧૯/૨૪
109 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
110 તારે માથે નગારાં વાગે મોતના રે નથી એક ઘડીનો નિરધાર,..૪/૪
111 તીર્થ એક રૂડુ છે વડતાલ ધામ વ્હાલો મારો બિરાજે ત્યાં હરિકૃષ્ણ નામ ૧/૧
112 થઇ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી૨/૪
113 દાદાને દરબાર જાશું, સવારમાં નિત્ય ઉઠીને, ૧/૧
114 દૂરીજન દેખશેરે, પાલવડો મારો મેલ છબીલા;૧/૪
115 દેખ વિચારી દિલમાં તારા દેહને રે૪/૪
116 ધન્ય ઉત્તમ દરબાર, ધન્ય ઓરડાની ઓસરી જો૨/૫
117 ધન્ય ધન્ય એકાદશી આજની રે રૂડી નિરખી છબી વ્રજરાજની રે..૪/૪
118 ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે રૂડી ખબર આવી મહારાજનીજી રે ૩/૮
119 ધન્ય ધન્ય નરનારાયણ નાથ, મનોહર મૂર્તિ રે લોલ, ૨/૮
120 ધન્ય ધામ શુભ ગામ વરતાલને જો ૧/૧
121 ધન્ય પૂનમિયા નરનાર રે. આવે વરતાલે ૧/૧
122 ધન્ય ભાગ્ય જે ધર્મવંશમાં અવતરિયાં નરનારી રે ૩/૪
123 ધીક ધીક રે પ્રભુ ભજ્યો નહીં આ ટાણે, ૧/૧
124 નટવર નાગર નંદદુલારે..૨/૪
125 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ; ૧/૧
126 નયણાં ઠરે છે જોઇને રે, મારાં નયણાં ઠરે છે જોઇને;૨/૯
127 નવીન આંબાનું જોડલું રે, તે વચ્ચે અતિ અભિરામ; હિંડોળો હેમનો રે૩/૪
128 નંદકુમાર મારા હૈડાનો હાર, ઝૂલે પારણિયે નંદકુમાર ૨/૪
129 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
130 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
131 નાથ નમેરી કેમ થયાજીરે, ગુણસાગર ઘનશ્યામ રે ૨/૪
132 નાથજી નિરખ્યા ધન્ય ઘડી રે, માથા સાટે મનમોહનને, જીવડલામાં રાખ્યા જડી રે ૨/૪
133 નાના એવા ઘનશ્યામ માતાને ખોળે, ૧/૧
134 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
135 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
136 નેણાં લોભાણાં મારાં નેણાં લોભાણાં, જોઇ છેલા ઘનશ્યામને રે.૪/૪
137 નોન સ્ટોપ રાસ -૧ અને ૧૦ સર સર પર સધર, હરિવર હીરલો રે ૧/૧
138 નૌકામેં ઘનશ્યામ, વિરાજત નૌકામેં ઘનશ્યામ;૨/૪
139 પછે બોલ્યા સુંદરશ્યામ સુંદરી સંગે રે માગો વર આપું ઇનામ અતિ ઉમંગે રે..૨/૪
140 પધારો નાથ વાટ જોઇને ઉભી ક્યારની પધારો નાથ શંકા તજી મેં સંસારની ૨/૪
141 પુરવમાં ધર્યો અવતાર, સહજાનંદ સ્વામી, ૨/૮
142 પેરી નેપુર ચાલતા ઠમકે રે, શોભે શામળિયો, ૩/૪
143 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે ૨/૪
144 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં..૨/૪
145 પ્યારેને પ્રીતડી લગાઇ વે, ૧/૪
146 પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ, પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ ;૨/૪
147 પ્રગટ હરિ મુજને મલ્યારે લોલ, ૧/૪
148 પ્રથમ શ્રી હરિને રે, ચરણે શિશ નમાવું૧/૧૦
149 પ્રેમ ઘણે કરી પુજીયે રે, રસિયો રાજીવ નેણ ૨/૪
150 પ્રેમી જનને વશ પાતળીઓ, શ્યામ સુંદર સુખકારી રે; ૨/૮
151 ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા, આવો ડોલરિયા;૪/૪
152 ફૂલડોળે ફૂલડોળે બેઠા છે નાથ ફૂલડોળે, ઉડે રંગની છોળે૧/૪
153 ફૂલની માળા રે શોભે ફૂલની માળા;૨/૪
154 બદ્રીપતિ નારાયણ જીરે, વહાલો બ્રહ્મચારીને વેશ; સુખરૂપે૩/૮
155 બારી કાઢી જગતની બીક રે, વરી હું તો વનમાળી ૪/૪
156 બાલુડા શ્રી ઘનશ્યામ, મને રે તારો નેડો લાગ્યો છે, ૧/૧
157 બાળ સનેહિ રે, મોહન મુજને ગમતા.૭/૧૦
158 બેઠા સિંહાસન ઉપરે, સહજાનંદ સુખ ધામ;૫/૯
159 બોરડી બોરડી બોરડી રે, જુવો કાંટા વીનાની આ બોરડી ૧/૧
160 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
161 ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી, ભજી..૪/૪
162 ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે, ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે૧/૪
163 ભજ્યો નહીં ભગવાનને રે મળ્યો માણસનો દેહ.૧/૪
164 ભલે આવી અનૂપમ એકાદશી રે મારે વ્હાલે મુજસામું જોયું હસી રે..૩/૪
165 ભવસાગરનો પાર ન આવે પ્રભુ વિના ૨/૪
166 ભુજમે આયે ભયહારી રે ભયહારી રે.૧/૬
167 ભૂલી ગયો ભગવાન રે, જીવ જનમ્યો જે વાર ૨/૪
168 ભૂલી ગયો ભગવાનને રે ગયું જોબન બાળ;.૩/૪
169 ભ્રમણા ભાગી રે હૈયાની, નથી એ કેને વાત કહ્યાની૨/૪
170 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ એકવાર તને એમ થાય કે વાહ મારો ભકત ૧/૧
171 મન માની મોહન તારી મૂરતિ રે ૩/૮
172 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
173 મન વસિયો રે મારે મન વસિયો, વ્રજરાજ કુંવર મારે મન વસિયો .૧/૪
174 મનડું મૂર્તિમાં વળગી રહ્યુંરે, ૨/૪
175 મનમોહન મારે મંદિરિયે, ખાંતે આવીને ખેલો રે ૪/૪
176 મને પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી, ૧/૧
177 મને વહાલા લાગો છો મહારાજરે, જોઇ જોઇ જીવું છું, ૧૨/૧૪
178 મનોહર મૂર્તિ એની મુરતી એની જોઇને બેની મોઇ..૪/૪
179 મનોહર મૂર્તિ તારી;મૂર્તિ તારી લાગે છે પ્યારી, હૈયા કેરા હાર હો પ્યારા૪/૪
180 મનોહર મૂર્તિ રે શ્રીજી શોભે તમારી હૈયામાં ભાવથી રે શ્રીજી રાખું છું ધારી ૧/૧
181 મહારાજ આજ વરતાલથી આવશે૧/૮
182 મળ્યો માણસનો દેહ ચિંતામણિ રે રે, તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય;.૨/૪
183 મંદિર પધાર્યા રે મોહન મન ગમતા ૨/૪
184 માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળી , શોભે રૂડી કરમાં લગામ રૂપાળી૧/૪
185 માણસનો અવતાર મોંઘો નહીં મળે ફરી, નહીં..૩/૪
186 મારગ મેલો ગિરિધારી, હો રસિયા મારગ;૩/૮
187 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
188 મારા જન્મ સંગાથી જદુરાય રે ગિરિવર ધારી રે તારી મૂર્તિ વસી છે મનમાંય રે ૨/૪
189 મારા પુન્યતણો નહિ પાર, વર મળીયા તે જગદાધાર૪/૪
190 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
191 મારાં નેણા તણા શણગાર રે, મંદિર પધારો તમે માવજી રે૧/૪
192 મારાં પુન્ય ઉદે થયાં પાછલા, મુને પ્રગટ મલ્યા ભગવંત રે ૪/૪
193 મારું તમ સાથે મન મોહ્યું રે, સુંદર શ્યામળીયા, ૧/૪
194 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
195 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
196 મારે અવિનાશી ઘેર આવ્યારે, સુફળ જનમ કર્યો સામરે૧/૪
197 મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશેજી રે મુને હેત કરીને બોલાવશેજીરે ૧/૮
198 મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવીયાજી રે ભરી મોતીડે થાળ વધાવીયાજી ૪/૮
199 મારે આવ્યો અલૌકિક દાવ રે, કોઇ મુને શું કરશે ૨/૪
200 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
201 મારે ઘેર આવો રે, મોહન મોરલી વાતા ૩/૪
202 મારે ઘેર આવ્યા રે, સુંદરવર શ્યામળીયો૧/૧૦
203 મારે ઘેર રહેજ્યો રે, રસિયા રંગભર રમતા૧૦/૧૦
204 મારે પીયુડા વિના હવે કેમ જીવવું, મારે નાથ વિયોગે રહેવાતું નથી ૧/૧
205 મારે મોહન સંગે મેલાપ, આનંદ આવ્યેછે.૧/૮
206 મારે લગની લાગી છે ઘનશ્યામની જીહો, નહીંરે ડરું લોક લાજથી૩/૬
207 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા૨/૪
208 મારો નવલ સનેહી ઝૂલે નાથ રે, નૌતમ હિંડોળે;૩/૪
209 મારો ભુલકણો સ્વભાવ, તમે સહન કરો છો માવ૪/૪
210 માવે મોરલી હો માવે મુરલી ગિરધર અધર ધરી, માવે..૧/૪
211 મુને મળીયારે સહજાનંદ સ્વામી, મારા જનમ સંગાથી અંતરજામી ૧/૪
212 મુને રસબસ કીધી, રસ રંગે રે, રસિયા રંગીલા ૨/૮
213 મુને લાગ્યો રે મુને લાગ્યો, રસિયા તારો રંગ ન વરું હું બીજા કોઇને ૩/૪
214 મુને વહાલા છો પ્રાણથી નાથ રે, સુંદર શામળિયા૪/૪
215 મૂર્તિ તમારી નાથજી, વાલી લાગે છે ૧/૧
216 મૂર્તિ મારે મન માની, મોહન તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ૪/૪
217 મોગરાનાં ફૂલ સખી મોગરાનાં ફૂલ ૧/૧
218 મોટા મંડપની શોભા તે શી વર્ણવું રે, જોવા ઇન્દ્રાદિક દેવો લલચાય ૧/૧
219 મોર બોલે, ચકોર બોલે, નોબત વાગે છે આજ ધર્મને ધામ ૧/૧
220 મોરલીમાં મોહીને રહી..૧/૪
221 મોરલીયેં મન મોયું હો, માવા તારી મોરલીયે મન મોયું હો.૩/૪
222 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
223 મોહન ફૂલની માળા પેરી છે પ્રીતે મોહન ફૂલની માળા.૪/૪
224 મોહન રે મોહી તારે લટકે મોહી તારે લટકે મોલીડાને ચટકે..૧/૪
225 મોહનજી મંદિર આવીયા, ધન્ય આજ ઘડી૯/૧૫
226 મોહનને ગમવાને ઇચ્છો માનની, ૧/૪
227 રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર;૯/૯
228 રંગનો ભીનોરે જોઇ, હરિના જુગલ ચરણપર મોહી૩/૬
229 રંગભીના રસીલી તારી આંખડલી, મારા મનને કીધું છે૪/૪
230 રંગભીના રે મારા મનગમતા વનમાળી, ૨/૪
231 રંગભીનો રે રંગભીનો એનો નિત્ય નિત્ય ભાવ નવીનોરે..૨/૪
232 રંગીલા કાન અરજી અમારી એક જીલીએ રંગીલા કાન મનની આંટી તે હવે મેલીએ ૪/૪
233 રાજે ગઢપુર મહારાજ, પૂરણબ્રહ્મ પરમાતમા જો૫/૫
234 રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ ૧/૧
235 રાસ રચ્યો વનમાળી વૃંદાવન (ર) પ્રેમે શું પલવટ્યવાળી.૧૬/૨૩
236 રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે૧/૪
237 રૂડી પુન્યમ પવિત્ર રળિયામણી રે આજ રાખો દરશનના નેમં,..૩/૪
238 લખું કાગલીયો રે લઇ જાઓ કોઇ, હાંરે લઇ જાઓ કોઇ રે લઇ જાઓ કોઇ;૨/૪
239 લગી મોરે સહજાનંદ શું પ્રીત..૪/૪
240 લટકાળો નંદલાલ રમે છે હોરી..૩/૪
241 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
242 લટકાં લટકાળા ઘનશ્યામનાંરે૪/૪
243 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
244 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
245 લીલુડી લીબડીની શિતળ છાયામા શ્રીજી બેઠા છે સુખ દેવા જીરે, ૧/૧
246 લે લાગી રે મારે લે લાગી, મરમાળા શુ મારે લે લાગી.૧/૪
247 વડતાલધામવાસી હરિકૃષ્ણજી ઓ હરિકૃષ્ણજી, ૧/૧
248 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
249 વનમાં વાગે છે રૂડી વાંસળી જોં વગાડે છે શામળીયો સુજાણ જો, ૧/૮
250 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
251 વહાલા આવો અમારે ઘેર રે વારી જાઉં વાલમજી ૧/૧
252 વહાલા આવોને કરીએ વાતલડી, તમને જોઇને ઠરે છે મારી છાતલડી રે ૨/૫
253 વહાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ રસીક જોઇને જીવેરે લોલ૬/૮
254 વહાલા તારી વાતડી વહાલી લાગેરે, ૨/૮
255 વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
256 વહાલાં લટકાં તમારાં જોઇને રે, કાનજી કોડીલા ૩/૪
257 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
258 વહાલો પધાર્યા તે વહાલો પધાર્યા ૪/૪
259 વહાલો ભક્તિધર્મસુત શ્યામ, વરતાલના વાસી૪/૪
260 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
261 વંદુ દુર્ગપુરધામ, સુંદર શોભે ઘનશ્યામનું જો૧/૫
262 વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારનેરે લોલ૧/૮
263 વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ૧/૧
264 વાય વાય જો કુમતિ મતિ તારી રે, ૧/૧૨
265 વારે વારે જાઉં વારણિયે, મારો સફળ કર્યો અવતાર રે ૧/૧
266 વાલા ભક્તિ ધર્મ સુત શ્યામ રે, આવોજી અવતારી, ૧/૧
267 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
268 વાહ ! તારી મૂર્તિ ને, વાહ ! તારો આનંદ, સાક્ષાત મળ્યો છે મને, તું પરમાનંદ ૧/૧
269 વિતાવશું જીવન હરિગુણ ગાનમાં અમૃતમય ભક્તિ રસ પાનમાં ૧/૧
270 વ્હાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ૧/૧
271 શામળા લેજો સંભાળ, હોડી મારી દરિયે ઝૂલે છે ૧/૧
272 શોભા શી કહુંરે રૂડી, વરણન કરતાં જાયે ચિત્ત બૂડી૧/૬
273 શોભાસાગર શ્યામ તમારી મૂરતિ પ્યારી રે મૂરતિ પ્યારી રે નાખું મારા પ્રાણ વારી રે ૧/૪
274 શોભે છબી ઘનશામની રે ભાળી વાધે છે ભાવ..૨/૪
275 શોભે સત્સંગના ચાર ચાર ધામ જુઓ કેવા રૂપાળા એ નામ ૧/૧
276 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, આવ્યા મુનિ ઉમંગમાં રે૩/૪
277 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
278 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
279 શ્યામ પધાર્યા ઘનશ્યામ પધાર્યા, ઝીલવા જમુના નીરમાં રે.૨/૪
280 શ્યામ સલૂણે રે, વાઇ સુંદર ઉંચે સાદે ૨/૮
281 શ્યામ સલૂણો આવ્યા શ્યામ સલૂણો ધન્ય ઘડી છે આજનીરે ૩/૪
282 શ્યામ સુંદર તમે કેમ કરી રીઝો, તે મુજને કહી દાખો રે;૭/૧૦
283 શ્રીપુર મધ્યે શોભતું, પ્રથમ કરીને ધામ, ૬/૯
284 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
285 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
286 સખી ઉત્સવનો દિન આજ, ધન્ય ધનતેરસને ૧/૪
287 સખી એક સમે અમદાવાદમાં રે..૧/૪
288 સખી ગણપતિ પૂજવા કાજ સૌ મળી જાયેં રે, ..૧/૪
289 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
290 સખી ગોકુળ ગામનું ભાગ્ય, નવ જાયે કળીયું રે૨/૯
291 સખી પ્રેમી જાણે વાત પ્રીતની જો૪/૪
292 સખી ભક્તિ ધરમના પુરમાં રે હરિ કરે છે સુંદર ખેલ..૧/૪
293 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યારે૧/૪
294 સજનીરે શામળીઆની શોભા આજ અલૌકીક ભારી રે,..૧/૪
295 સત્સંગ કરને પ્રાણી, ધોખો શિર જમનો જાણી ૧/૪
296 સત્સંગી સાંભળજો સહુ સ્નેહથી રે ગુણ સાગર તીરથ જગે જાજ ૧/૧
297 સદા સૂંડાળો સુખરૂપ, ગણપતિ ગાઇએ રે ૧/૪
298 સનેહી ઘનશામને, ખમા ખમા ઘણી ખમારે, ૨/૪
299 સમજીને સ્હાયો રે, હરિ તારો છેડો, મનમોહન મેલું રે કેમ કરીને કેડો ૩/૪
300 સવારે ગોમતી ગયા ભગવાન , રટે ત્રણ લોક નારાયણ નામ ૪/૪
301 સહજાનંદ સુજાન ભેટી ભ્રમણા ભાંગી રે....૧/૪
302 સહજાનંદ સ્વામી અંતરયામી, મૂરતિ મનોહર મારા શ્યામની રે૧/૧
303 સહજાનંદ હરિ, પ્રગટ થયા સહજાનંદ હરિ ૧/૪
304 સહજાનંદ હરિ, ભજી લ્યોને સહજાનંદ હરિ ૨/૪
305 સહજાનંદજી વાલો મારો લાડલો રે હરિ, સહજાનંદજી ૧/૧
306 સહજાનંદજી સનેહી જીવનપ્રાણ છે જો, ૩/૪
307 સંતો રે એવી મોહન માણકીની જોડી ૧/૧
308 સંતોના શ્યામ દોયલી વેળાના દામ, પોઢ્યા પારણિયે સંતોના શ્યામ ૩/૪
309 સંવત અઢાર બ્યાસીયે, રંગ કરીને સાર;૮/૯
310 સાચા સંતને ઉપમા શું આપીએરે ૩/૪
311 સાંભળ બેની હરિ રીઝ્યાની રીતડી, ૨/૪
312 સાંવરિયોજી કબ દેખું ભરી નેન, પ્રાનજીવન સુખદેન, ૩/૪
313 સિદ્ધેશ્વર દેવ સુંદર સારા રે, પ્રેમી જનને લાગે અતિ પ્યારા રે.૨/૪
314 સુખકારી તે શીવજી આજરે.૧/૪
315 સુખની સીમા રે વ્રજના વાસી માણે૩/૧૦
316 સુખસાગર હરિવર સંગે સુખ માણજો, ૪/૪
317 સુંદર શોભે રે રસિયો વ્હાલો મારા હૃદયકમળમાં વસિયો૬/૬
318 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામની રે ચાતુરતા ચિત્ત ચોર..૪/૪
319 સોના અંબાડીએ હાથી શણગાર્યો, ગજે બેઠા ગીરધારીરે. ૧/૧
320 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાના બોર ૧/૪
321 સોનેરી મોલિયું સુંદર સોનેરી મોલિયું, ધર્મકુંવરનું૧/૪
322 સ્નેહ ભર્યાં નયને નિહાળતા હો, વંદન આનંદ ઘનશ્યામને. ૧/૧
323 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
324 સ્વામિનારાયણ કહેતાં રે, કેમ તું લાજે છે;૨/૪
325 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજરે ૧/૪
326 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
327 હરિ ગુરુદેવે દયા કરી, આપી છે કાંઇ આજ્ઞા એહરે ૧/૮
328 હરિ ભજતાં સહુ મોટપ પામે, જનમ મરણ દુઃખ જાયે રે. ૧/૮
329 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
330 હરિ હૈયાના હાર છો જી, તમે હરિ હૈયાના હાર છો;૧/૯
331 હરિજન હોય તે હરિને ભજે રે વ્રત એકાદશી તે કેદી નવ તજે રે..૨/૪
332 હરિને નિરખ્યારે નેણે, વહાલાને વરણવું સુંદર વેણે૨/૬
333 હરિભક્તો હિમ્મત ઘણી રાખજોરે, નથી વાંધો કલ્યાણમાં કાંય.૩/૪
334 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
335 હાંરે કાન દાણીરે કાન દાણી૧/૧૦
336 હાંરે નિત્ય સંત સમાગમ માંગીએ;૨/૫
337 હાંરે મરમાળા હો માવ, સાંભળો તમને શીખવું રીતડી૨/૪
338 હાંરે મેં તો નિરખ્યા સહજાનંદ રી૧/૪
339 હાંરે હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઇને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ૬/૬
340 હું તો છું ઘણી નગણી નાર તોય તમારી રે ૨/૯
341 હું તો જાઇશ ગિરિધર જોવારે, મા મુને વારીશ માં, ૧/૪
342 હેલી હું તો સંધ્યાટાણે આજ, ઉભીતી ઘર બારણે રે લોલ ૪/૪
343 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
344 હૈયાના ફુટ્યા હરિ સંગે હેત ન કીધું..૧/૪
345 હૈયામાં હેતે કરી રાખુ હરિકૃષ્ણજી૧/૪