આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દ્રુત લય ચલતી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અલબેલા આવો ઓરારે, અરજ કરું છું;૧/૪
2 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
3 આ તન રંગ પતંગ સરીખો, જાતાં વાર ન લાગેજી;૩/૮
4 આજ મહોત્સવ ગણપતિજીનો, આનંદ ઉત્સવ થાય હો; ૧/૧
5 આજ મેં તો ભેટ્યા રે, અંકભર પ્રગટ હરિ ૧/૪
6 આજ સખી ઉત્સવનો દહાડો અવતરિયા અવિનાશી રે૭/૮
7 આજ સખી સદ્ગુરુ ઘર આયે, મેરે મન આનંદ ભયોરી.૨/૨
8 આવજો છોગલાં ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલાં ધારી૨/૨
9 આવેંગે જમ આવેંગે, હરિ ભજન વિના જમ આવેંગે૨/૪
10 આવ્યા આવ્યા રે આવ્યા રે વ્હાલો આવ્યા રે ૧/૧
11 આવ્યો રૂડો અવસર રે ઓળખવા એક હરિ..૧/૬
12 આંગણિયે આવીરે ઉભા, આંગણિયે આવી૬/૮
13 એ પ્યારા, પીયુ મારા, પુરો મારી હામ તારે કાજે ઘેલી થઇ છું, રૂપાળા ઘનશ્યામ ૧/૧
14 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
15 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
16 ઓધો મન ભાયો રે.માધો મીત...૨/૪
17 ઓરા આવો મારા લેરખડા લ્હેરી કીધો તમ સારુ મેં જગ વેરી ૧/૪
18 ઓરા આવોને સુંદર શ્યામ આંખડલીમાં રાખુંરે, ૧/૪
19 કદીયે ના ધરવું અભિમાન, મરવું એક પલકમાં રે; ભજન ૧/૧
20 કનૈયો મોકુ મારી ગયો નજર કટારી...૪/૪
21 કહું કુંડળમાં હરિકૃષ્ણ પધાર્યા પ્રીતે પટગર તણે દરબાર સંત સહિતે ૧/૧
22 કાદવ કેરાં કુંભ કોડિયાં કડૈયા ને કોઠીજી;૬/૯
23 કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, સૈયર મારૂ કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, ૪/૯
24 કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો, ધૂળ પલકમાં થાશેજી;૪/૯
25 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
26 ક્યું રિઝેગે રામ બંદે ક્યું રિઝેગે રામ, ૩/૪
27 ખેચુ તારા ગાલો, તું છો મારો વ્હાલો ૧/૧
28 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
29 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
30 ચાલો ચાલો સૈયરનો સાથ, વ્રુન્દાવન જઇએ રે;૧/૮
31 છેલકુંવર ઘનશામજી રે. જાદુગારાજીરે,.૧/૪
32 જનમ મરન ભવતરન મનુષ તન, આજ અમૂલખ આયો હે, ..૨/૪
33 જનમ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો, મરવાનું છે માથેજી;૧/૯
34 જન્મ ધરીને શું શું કીધું, શું શું લીધું ભાતુંજી;૮/૯
35 જાના હે નર જાના હે, ઘર છોડી એકીલા નર જાના હે.૧/૪
36 જે તન દેખી છાક્યો ડોલે, તે તું દેખ વિચારીજી;૬/૮
37 જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે ૧/૧
38 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
39 ડોલરિયા રંગના ભરિયા, હસીને બોલો હરિ ડોલરિયા. ૩/૪
40 તારું મોલીડું જોઇને, હું તો ઘેલી થઇ.૩/૪
41 તારેંગે સંત તારેગે, ભવજલમેં બુડત સંત તારેંગે.૪/૪
42 તીન પુરુષનકું ધન્ય હે જીન જાને જગદીશ, રસિક શિરોમનિ શામકું, ૧/૧
43 તું સાચો વેપારી રે, મનુવા, તું સાચો વેપારી રે;૩/૪
44 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
45 તેરે કાજ કનૈયા લાલ, ફીરું મેં તો બાવરી ૩/૪
46 દશ મહિના માના ઉદરમાં, ઉંધે માથે ઝૂલ્યોજી;૫/૮
47 દાટ્યો રહેને ચોર દૈવના, શું મુખ લઇને બોલેજી૧/૮
48 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
49 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
50 ધૂન સ્વામિનારાયણ ૧/૧
51 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
52 નાશવંત આ દેહ વડેથી, અવિનાશી ફળ લેવુંજી;૭/૯
53 પછી નહિ મળે રે તુંને પછી નહિ મળે, કાંઇક લે લે લે લેને લ્હાવો પછે નહિ મળે૨/૬
54 પનીયાં ભરત મત રોકોરે સાંવરિયા, સીધો ચલોજા તેરી૨/૪
55 પશુ તણી પંક્તિ મેલાવી, દેહ મનુષ્યની દીધીજી;૮/૮
56 પામ્યાં પામ્યાં રે ભવજળ પાર શ્રી હરિ સંત મળી૧/૧
57 પાવેંગે દુઃખ પાવેંગે, હરિ ભજન વિના દુઃખ પાવેંગે.૩/૪
58 પ્યારી માને લાગે છે છેલા થારી ચાલ૧/૪
59 પ્રભાતે ફૂલડીયાં ફૂલે, સાંજે તે કરમાશેજી;૨/૯
60 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉમર ખોઇજી;૨/૮
61 પ્રાણી નર દેહ સુંદર પામી રે, ભજ નર રે નારાયણ સ્વામી૪/૪
62 પ્રાતઃ ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો ગિરધારી..૧/૪
63 પ્રીત પૂરવની રે, નાથ ન મુકી દેજ્યો.૮/૧૦
64 પ્રીતમ પ્યારો આગણ મારે આવ્યો હૈયામાં મને આનંદ અતિ ઉભરાયો ૧/૧
65 બદ્રીપતિ નરનારાયણકો, દ્વાલિબંધ કહાવુંરી૧/૪
66 બલિહારી મેં એસે સંતકી.૧/૪
67 બાળપણું તે જીવ અજ્ઞાની, ખબર વિનાનું ખોયુંજી;૭/૮
68 ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની, ઉગરવાનો આરો જી ૩/૯
69 ભાઇઓ ભજી લ્યો ભગવાન, ભૂમિ પ્રગટ થયા સુખદાન૪/૪
70 ભોર ભયે ઉઠી ભક્તિ માત નીત, શ્રી ઘનશામ જગાવે,..૧/૩
71 મનડું રંગાયા વિનારે ભક્તિ ન ભાવે રે ૧/૧
72 મનડું લોભાણું મારું રે સલૂણો જોઇને શું કરે સંસારી ખોટા ૩/૪
73 મનુષ્ય દેહ ધરીને મૂરખ, કહે શું કરી કમાણીજી;૪/૮
74 મહાભાગ્ય જાણો સહુ આપણા રે મળ્યો સત્સંગ અમૂલો, ૧/૧
75 મંદિરિયે મારે, પધારો પ્રભુ મંદિરિયે મારે;૩/૪
76 માણસનો અવતાર મોંઘો નહીં મળે ફરી, નહીં..૩/૪
77 માણીગર મોલીડું તારું રે સુંદર ફૂલડેથી છાયું ૩/૪
78 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
79 મારી પ્રીત પ્રાણઆધાર તમ સંગ લાગીરે, ૩/૪
80 મારે તમ સંગ પ્રીત બંધાણી રે, ગુણવંતા ગિરધારી, મેં તો જુકિત તમારી જાણી રે ૩/૪
81 મારે મંદિરે પધાર્યા શ્યામ થઇ બડભાગી ૧/૧
82 મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે, દા’ડી મારે મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે;૭/૮
83 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
84 મુને મોહન મૂર્તિ તમારીરે, મન ભાવીછે.૪/૪
85 મુરલિયાં કોન મહા તપ કીનો ૧/૪
86 મેરે પ્રાણ કે આધાર ઘનશ્યામ કી આજા મેરી બાંહો મે, ૧/૧
87 મેં નિરખ્યા શ્રી ગઢપુરમાં સુખકારી રે, ૧/૧
88 મોરી પિયા ન જાનત પીર , ધીર કહો કેસે ધરું.....૪/૪
89 રંગીલો હરિ ધર્મ દુલારો, ૪/૪
90 રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ, નિત્ય સંભારીએ રે; ૧/૧
91 રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે૩/૪
92 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
93 લટકાળાને લટકે મારું મનડું મોયું બેનીરે, ૩/૪
94 લાગી ઝરી રંગ લાગી ઝરી હે પ્રીતમકે સંગ લાગી ઝરી હે ૧/૨
95 લાગે પ્યારી લાગે પ્યારી, કાન મૂર્તિ તમારી લાગે.૧/૪
96 વારી વારી હું સરવશ શામરે, તેરી છબી પર છેલ ગુમાની...૨/૪
97 વાલીડા કુંજવિહારી, વદનકમલ પર વારી રે, ૧/૪
98 વ્રજમેં હરિ ખેલત રંગ હોરી૧/૪
99 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
100 વ્હાલા વ્હાલા શ્રીજી વ્હાલા વ્હાલા સંત, વ્હાલા છે અમને ભકતો અત્યંત; ૧/૧
101 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
102 શ્યામરો નીકી બેન બજાવે.૧/૪
103 શ્રીજી મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ ભલે પધાર્યા શ્રીજી મહારાજ; ૧/૧
104 સખી ધન્ય ધન્ય ભાગ્ય એ ભોમિનાં, રથ હાંકે રે જ્યાં સુંદર શ્યામ ૪/૪
105 સખી વાત વીતી કહું મારી, મળ્યા વાટમાં કુંજવિહારી.૨/૨
106 સમજ બે મૂઢ મતિહીના મનુષ્ય તનુ પાય ક્યા કીના ૨/૪
107 સમજીને સ્હાયો રે, હરિ તારો છેડો, મનમોહન મેલું રે કેમ કરીને કેડો ૩/૪
108 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
109 સહજાનંદ સિંધુરે દયાળુ દયાતણારે, ૨/૪
110 સહજાનંદ સ્વામી રે પોતે પરિબ્રહ્મ છે રે સ્વામિનારાયણ જેનું નામ રે ૨/૪
111 સુંદર શ્યામ છબીલે છેલે ગઢડું ઘેલું કીધું રે ૧/૧
112 સુંદર શ્યામ સુજાન પોઢે પ્રભુ સુંદર શ્યામ સુજાન..૨/૨
113 સ્વામિનારાયણ સુમરણ કર લે ભજ્ય નારાયણ ભાઇ ૧/૪
114 હનુમંત મહા બલવંત હરો દુઃખ મારું; ૧/૧
115 હરખ ભર્યાં રે નેણાં હરખ ભર્યાં..૧/૪
116 હરિ છેલ બજાઇ ગાજ રહી, બંસી મોહન રંગભીનેકી ૨/૨
117 હરિ બિન કોઇ ન તેરા, સમજ નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા૩/૪
118 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
119 હોરી ખેલે મહારાજા, શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે મહારાજા ૧/૪