આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: વેસ્ટર્ન ટાઇપ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
2 અણિયાળી રે, મરમાળીરે; કાનુડાની આંખડલી;૩/૪
3 આજની ઘડી રે, ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી ૧/૧
4 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
5 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
6 જોઇ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારાં નેણાં લોભાણાં ૩/૪
7 ડોલરિયા રંગના ભરિયા, હસીને બોલો હરિ ડોલરિયા. ૩/૪
8 તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી ૧/૮
9 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
10 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
11 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
12 નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ i give you place in my heartમહિમા-અંગ્રેજી કીર્તન ૧/૧
13 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખુ રે, નાથજીને જતન કરીને રે, મારાં નેણામાં રાખું, ૧/૪
14 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
15 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે ૨/૪
16 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
17 પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪
18 પ્રેમશું પધારો હરિ રે અલબેલા મારે, પ્રેમશું પધારો હરિ;૨/૪
19 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
20 મન મસ્તાની માનની, ડહાપણમાં ડોલે મુજને તે મોહ પમાડવા, મીઠું મીઠું બોલે ૬/૧૨
21 મનડે ભાવી રે સખી, મનડે ભાવી ૪/૪
22 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
23 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
24 મોલીડામાં મોઇ રે, છેલાજીના મોલીડામાં મોઇ.૧/૪
25 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
26 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
27 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
28 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
29 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
30 વ્હાલા મારી સુધ બુધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
31 વ્હાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે પ્રીતમજી પ્યારા ૩/૪
32 શ્યામ સનેહી ઘનશ્યામ સનેહી, હેતે હરિ ઘેર આવીયારે, ૩/૪
33 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
34 સખી હૈડે તે હરખ ન માય આજ દિવાળી રે ૧/૪
35 સુન માત જશોદા ગોરી..૧/૪
36 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
37 હાંરે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલરે, ઉભા ઓસરિયે;૨/૪