આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
2 આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઇને હું થઇ છું રે ઘેલી. ૧/૪
3 એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે..૪/૪
4 કુંવર કનૈયો ખેલે હોરી રે, જાકું વેદ વખાને.૧/૪
5 કોઇ ચલો હો દેખન બ્રજનારી, સાંવરો ખેલે હે રંગ હોરી.૩/૪
6 ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઈ કજરા ૧/૪
7 ગૌધન કે સંગ આવે..૨/૪
8 ઝૂલનકે દિન આયે હિંડોરે .૧/૪
9 ઝૂલે છે છેલ છોગાળો હિંડોરામે ઝૂલે૪/૪
10 ઝૂલે શ્યામ ઝૂલાવે રાધા પ્યારી;૪/૪
11 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
12 નવલ હિંડોળે શ્રીનાથજી ઝૂલે, ઝૂલાવે રાધીકા ગોરી રે ;૧/૮
13 ના ડારે પિચકારી , એસી ના ડારે પિચકારી;૩/૪
14 મને મળિયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી ૧/૪
15 મંગલ છાય રહ્યો ત્રિભુવનમેં , અધિક અવનિ આજ મંગળકારી.૨/૪
16 માવને મળી રે આજ માવને મળી;૩/૫
17 મેરે ઘર બાલમ આવો રે, ઝૂલનકું ૩/૪
18 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
19 રંગભીનારે શામળીયા આવો ઝૂલીયેરેબાંધું ફૂલહિંડોળો પ્યારા, પહેરાવું પટભૂષણ સારા ૧/૪
20 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
21 લાડીલો લાલ જીમત પૂરી દૂધપાક૨/૪
22 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
23 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
24 સખી નવલ પિયા ઘનશ્યામ ખેલે એસે કાનકુંવર રંગ હોરી ૧/૪
25 સંતોના શ્યામ દોયલી વેળાના દામ, પોઢયા પારણિયે સંતોના શ્યામ ૩/૪
26 સુંદરવર શણગાર કરીને, સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
27 હાંરે નિત્ય સંત સમાગમ માંગીએ;૨/૫
28 હિંડોરનામે હોરે હોરે ઝૂલો રાજ ;૧/૨
29 હોરી આઇ શ્યામ બિહારી શ્રી ઘનશ્યામ કામ સબ પૂરણ, સુનિયે બિનતિ હમારી ૧/૪
30 હોરી ના ખેલોં તોસેં હોરી રે, મોયે સાસુ નનંદકી ચોરી રે૨/૪
31 હોરીકે ખેલમેં ગુમાન ગયોરિ, માન ગયોરિ, ગુમાન ગયોરિ.૫/૫